Klage over manglende indkaldelse til fornyet cystoskopi

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, der var involverede i behandlingen af i perioden fra den 13. maj til oktober 2003 på kirurgisk afdeling, ., jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0548702

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2005

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, der var involverede i behandlingen af <****> i perioden fra den 13. maj til oktober 2003 på kirurgisk afdeling, <****>., jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev i april 2003 henvist til kirurgisk afdeling, ., på grund af en svulst i blæren. Han fik den 13. maj 2003 foretaget undersøgelse, hvorved der blev konstateret polypper flere steder i blæren. Polypperne blev fjernet, og der blev taget vævsprøver til nærmere undersøgelse.

Svaret på de tagne prøver viste, at der var tale om kræft af typen planocellulært karcinom.

På grundlag af det fundne blev det besluttet, at skulle indkaldes til fornyet kikkertundersøgelse (cystoskopi) allerede efter 2 måneder.

blev imidlertid ikke indkaldt til cystoskopi efter 2 måneder, men fik først undersøgelsen gennemført i forbindelse med senere indlæggelse af anden grund.

døde den 26. december 2003.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• at der blev begået fejl i forbindelse med behandlingen, idet der ikke blev foretaget cystoskopi.

Nævnets afgørelse af klagen

De læger på kirurgisk afdeling, der var involverede i behandlingen af i perioden fra den 13. maj til oktober 2003, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse

fik ved kikkertundersøgelse af blæren den 13. maj 2003 konstateret en større og tre mindre polypper i blæren. Der blev gennem kikkertrøret foretaget afskrælning (resectio) af den store polyp og brænding (el-coagulation) af de små polypper. Mikroskopisk undersøgelse af vævet fra den store polyp viste ifølge journalen, at den var vokset ned i bindevævslaget (lamina propria) mellem blæreslimhinden og blæremusklen, og cellerne var forandrede i ondartet retning (grad III).

Nævnet kan oplyse, at der i den situation er omkring 50 % chance for, at alt kræftforandret væv er fjernet.

Nævnet finder, at det på den baggrund var relevant, at ordinere foretagelse af en fornyet kikkertundersøgelse efter 8 uger med udtagning af nye vævsprøver for at se, om der var forandret væv tilbage.

Nævnet kan oplyse, at der skal foretages mere indgribende behandling i form af enten operation med fjernelse af hele blæren eller strålebehandling, såfremt der er forandret væv tilbage.

Det er videre nævnets vurdering, at det under hensyntagen til, at havde en svær kronisk lungelidelse, som krævede behandling med binyrebarkhormon, forhøjet blodtryk og kronisk leverlidelse, ville være nødvendigt at give ham strålebehandling, såfremt der ved kontrolundersøgelsen var kræftforandret væv tilbage, idet han ikke ville kunne tåle en operation med fjernelse af blæren.

Samlet finder nævnet, at der ved operationen den 13. maj 2003 blev foretaget relevant behandling samt videre, at der blev planlagt relevant opfølgning på det ved operationen konstaterede.

I brev af 23. juni 2003 blev det ifølge journalen meddelt , at han skulle have foretaget en kontrolundersøgelse af blæren i juli måned, og det blev i brevet anført, at han i separat brev ville blive indkaldt til undersøgelsen.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at der i forbindelse med beslutningen om kontrolundersøgelse er blevet skrevet en indlæggelsesseddel, som derefter er bortkommet.

Ifølge udtalelse til sagen fra overlægen på kirurgisk afdeling har det ikke været muligt at klarlægge, hvordan indlæggelsessedlen er blevet forlagt.

Det er således videre nævnets vurdering, at det ikke er muligt at fastslå, hvem der bærer ansvaret for, at indlæggelsessedlen er bortkommet.

På den baggrund finder nævnet ikke grundlag for at udtale, at de i behandlingen af involverede sundhedspersoner har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling.