Klage over vagtlægens manglende iværksættelse af undersøgelse ved hurtigt opstået hævelse af tunge og problemer med at tale

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 3. maj 2004 ved telefonisk henvendelse til lægevagten, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0548703

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 3. maj 2004 ved telefonisk henvendelse til lægevagten, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

havde igennem flere år været generet af bihulebetændelse, og den 30. marts 2004 fik hun ved telefonkontakt med sin praktiserende læge atter ordineret penicillin.

Den 3. maj 2004 om morgenen havde voldsom hævelse af tungen, og hun kunne ikke tale, hvorfor hendes mand ringede til lægevagten, hvor han kl. 6.40 talte med læge , der på baggrund af sygehistorien henviste til at rette henvendelse til egen læge.

s egen læge fandt ved undersøgelse senere samme dag en voldsom hævelse af tungen, og han iværksatte behandling med Phenergan 50 mg og ½ ml Adrenalin samt ¼ Adrenalin i tungen, hvorefter han ledsagede i ambulancen til modtagelsen på . Derfra blev hun senere under ledsagelse af anæstesilæge overflyttet til øre-næse-halsafdelingen, .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At læge begik fejl, idet blev henvist til at henvende sig hos egen læge halvanden time senere, samt at hun efter denne henvendelse blev indlagt akut.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. maj 2004.

Begrundelse

Ifølge udskrift af samtalen mellem læge og s ægtefælle, fik lægen oplyst, at var påbegyndt en penicillin kur tre dage tidligere, ligesom det blev oplyst, at hun ”lige” var vågnet med ”en tunge så stor og hævet, at hun ikke kunne sige noget”. Ægtefællen vidste ifølge udskriften ikke, om hun havde feber, men oplyste, at hustruen havde det ”rigtig skidt”.

I lægevagtsnotatet fra den pågældende kontakt har læge anført ”henvist til egen læge, observation halsen”.

Læge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han vurderede, at der var tale om en halsbetændelse, da s mand oplyste, at hun havde voldsom hævelse af tungen, og at hun af samme grund ikke kunne tale.

Nævnet kan oplyse, at hurtigt opstået og udtalt hævelse i mundhulen og af tungen i en sådan grad, at tale er umulig sammenholdt med oplysning om en pågående penicillinbehandling kan være tegn på en svær allergisk hævelse i de øvre luftveje og svælget (quinke-ødem)

Det er nævnets vurdering, at de oplysninger, som læge modtog fra s mand, tydede på, at der kunne foreligge en overfølsomhedsreaktion i luftvejene forårsaget af penicillinallergi.

Nævnet kan oplyse, at denne tilstand kræver hurtig behandling, idet der kan optræde total tillukning af svælget og efterfølgende kollaps. Tilstanden kan således være livstruende, og hurtig behandling er påkrævet.

Nævnet kan videre oplyse, at det er sjældent at møde dette så voldsomme billede, men det må anses for relevant at overveje muligheden for denne tilstand, når der gives oplysning om hurtig opstået hævelse af tunge, talebesvær og igangværende penicillinbehandling.

Det er videre nævnets vurdering, at s symptomer ikke umiddelbart kunne forklares ved, at der forelå en ”almindelig” halsbetændelse, idet denne tilstand hverken medfører hævelse af tungen eller ophævet taleevne, og endvidere opstår den ikke så pludseligt og med så voldsomme symptomer.

Sammenfattende finder nævnet således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. maj 2004.