Klage over for mange forsøg på indstik

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi for hans behandling af den 20. april 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0548721

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2008

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi <****> for hans behandling af <****> den 20. april 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev indlagt på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sygehus A, idet hun skulle have foretaget en underlivsoperation.

Den 20. april 2004 skulle have anlagt lokalbedøvelse samt anlagt rygmarvsbedøvelse (spinalanæstesi). Speciallæge i anæstesiologi skulle forestå bedøvelsen. Der blev lagt lokalbedøvelse i huden og underhuden svarende til det forventede indstikssted samt ved siden af, så der var bedøvet et passende areal (bedøvet til indstik både medialt og lateralt, hvis den mediale adgang ikke var mulig, da ikke umiddelbart kunne krumme ryggen bagud).

Speciallæge forsøgte herefter at indføre en spinalnål, men kunne ikke passere knoglestrukturen. Han prøvede flere gange uden succes og prøvede herefter med en anden adgang ligeledes uden succes.

Speciallæge flyttede derefter en hvirvel (et segment) længere ned, idet han, efter igen at have anlagt lokalbedøvelse i hud og underhud, forsøgte at indføre spinalnålen. Heller ikke denne gang kunne han få ført nålen ind i spinalrummet.

kom nu ned at ligge. Herefter kunne speciallæge indføre spinalnålen og indlede rygmarvsbedøvelsen (spinalanæstesien).

blev herefter opereret i rygmarvsbedøvelse. Bedøvelsen virkede efter hensigten.

Den 21. april 2004 tilså en overlæge , idet havde gener i form af smerter i ryggen svarende til indstik i forbindelse med rygmarvsbedøvelsen. Overlægen undersøgte og fandt ømhed svarende til det område, hvor der var stukket. Der var ingen rødme, knuder (infiltrater) eller tegn på blodansamlinger, og der var ikke tegn på nervelæsioner (ingen tegn på neurologiske gener). blev informeret om, at hun skulle henvende sig til afdelingen igen, såfremt generne ikke forsvandt i løbet af kort tid, eller hvis smerterne tog til.

Overlægen tilså igen den 30. juni 2004 i forbindelse med forundersøgelse til en anden operation. Her gav udtryk for, at der fortsat var gener fra ryggen. Overlægen henviste til en neurologisk vurdering på Sygehus B.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægen forsøgte 14 gange, inden den ønskede virkning blev opnået.

har herved anført, at lægen burde have tilkaldt en læge med mere ekspertise. Hun har endvidere anført, at de mange stik i ryggen har forvoldt mange smerter efterfølgende.


Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. april 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sygehus A. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde anmodet en kollega om at anlægge rygmarvsbedøvelsen eller havde tilbudt at få fuld bedøvelse, da det viste sig vanskeligt at anlægge rygmarvsbedøvelsen.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at anæstesilægen ved anlæggelse af spinalanæstesi enten kan stikke den tynde spinalkanyle direkte ind i spinalkanalen, eller han kan vælge først at anlægge lokalanæstesi i huden svarende til indstiksstedet for spinalkanylen.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at han valgte det sidstnævnte, idet han på 2 niveauer anlagde hudlokalanæstesi såvel i midtlinjen som til siden for midtlinjen. I hvert fald 4 af de 14 stikmærker synes således at stamme fra anlæggelsen af hudbedøvelsen. Selve indførelsen af spinalkanylen til den ønskede position i spinalkanalen viste sig at være vanskelig, og han brugte mange forsøg før det til slut lykkedes, hvorefter operationen kunne gennemføres.

Nævnet kan desuden oplyse, at anlæggelse af spinalanæstesi ofte er let og sker så efter ét eller få forsøg. Af ikke altid åbenbare årsager kan det imidlertid lejlighedsvis selv for erfarne anæstesiologer være vanskeligt og kræve flere indstik.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at der ikke var i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at speciallæge måtte stikke mange gange, men det havde været hensigtsmæssigt, om han, da det viste sig vanskeligt at indføre spinalkanylen, havde anmodet en kollega om at forsøge i stedet, eller også havde foreslået , at operationen blev gennemført under fuld bedøvelse.