Klage over operation for forstørret blærehalskirtel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans journalføring af behandlingen af den 22. januar 2004 på urologisk afdeling , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 22. januar 2004 på urologisk afdeling , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549208

Offentliggørelsesdato:

20. april 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 22. januar 2004 på urologisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 22. januar 2004 på urologisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 22. januar 2004 fik foretaget en operation for en forstørret blærehalskirtel på urologisk afdeling . Operationen blev foretaget af 1. reservelæge , og der blev i forbindelse med operationen oplagt kateter. klagede under operationen over smerter over skambenet, og 1. reservelæge undersøgte området, men fandt intet unormalt.

Efter operationen havde fortsat smerter.

Senere konstaterede en læge, at der kom mindre væske ud af blæren, end der kom ind og en scanning af blæren viste, at der stod 770 ml væske i blæren.

blev på baggrund heraf reopereret, og man konstaterede, at kateteret lå udenfor blæren, og at der var en større mængde væske i bughulen.


Klagen

Der er klaget over følgende:

• At den 22. januar 2004 i forbindelse med den første operation ikke modtog en korrekt behandling, herunder at et kateter blev lagt forkert, og at dette ikke blev konstateret på et tidligere tidspunkt.

Det er herved anført, at under operationen havde udtalte smerter, idet blæren føltes fyldt og var ved at sprænges, samt at han efterfølgende måtte gennemgå en væsentlig større operation. Det er endvidere anført, at det ikke fremgår af journalen, at s puls var nede på 45, og at han gentagne gange gav udtryk for stærke smerter.

Nævnets afgørelse af klagen

1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 1, ved sin journalføring af tilsynet med den 22. januar 2004 på urologisk afdeling <***>.

1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. januar 2004 på urologisk afdeling .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 21. januar 2004, at blev indlagt på urologisk afdeling , med henblik på operation for en forstørret blærehalskirtel.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 22. januar 2004, at operationen blev udført af 1. reservelæge i lokal bedøvelse. Operationen blev foretaget ved kikkertteknik via urinrøret. 1. reservelæge foretog herigennem en afhøvling af blærehalskirtlen. fik under operationen smerter over skambenet, og 1.reservelæge undersøgte området via endetarmen. 1. reservelæge konstaterede, at der ikke var tegn på læsioner af blæren, og at mængden af væske, der løb ind var ligeså stor som mængden af væske, der løb ud. fik i forbindelse med operationen anlagt et kateter med huller i spidsen til både indløb og udløb af skyllevæske.

Nævnet finder, at operationen i henhold til operationsbeskrivelsen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på den baggrund, at 1. reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 22. januar 2004 på urologisk afdeling .

Ifølge journalen den 22. januar 2004 havde efter operationen ondt over blæren. Ved blærescanning blev det konstateret, at der stod 770 ml væske i blæren. Man forsøgte derefter uden succes at skifte kateter, og blev reopereret.

Det er anført i klagen, at s puls flere gange var nede på 45, og at han gentagne gange gav udtryk for, at have stærke smerter. Endvidere er det anført, at der gik for lang tid inden det blev opdaget, at kateteret var anlagt forkert.

1. reservelæge har anført i sin udtalelse til sagen, at operationen den 22. januar 2004 blev afsluttet kl 15.10, og at han blev kaldt op til kl. 16.00. Han fandt, at der ikke var noget unormalt, og at kateteret fungerede med rosé-farvet væske. 1. reservelæge har endvidere anført, at han igen kl. 18.00 tilså og konstaterede, at kateteret var velfungerende.

Nævnet har på baggrund af ovennævnte lagt til grund, at 1. reservelæge tilså den 22. januar 2004 kl. 16.00 og 18.00.

Nævnet kan oplyse, at forkert placering af spidsen af et kateter efter afskrælning af prostata er en almindeligt forekommende komplikation. Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at tilse patienten efter anlæggelsen.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at den type kateter, som fik anlagt, kan synes velfungerende, uden at det ligger korrekt med spidsen i blæren.

Nævnet finder på den baggrund, at 1. reservelæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sit tilsyn med den 22. januar 2004.

De to tilsyn fremgår imidlertid ikke af journalen. Nævnet kan oplyse, at væsentlige undersøgelser og resultaterne heraf ifølge lovgivningen skal noteres i journalen.

Nævnet finder på den baggrund, at 1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 1, ved sin manglende journalføring af de to tilsyn med den 22. januar 2004 på urologisk afdeling .