Klage over operation for diskusprolaps foretaget i den forkerte side

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere daværende kursusreservelæge for hans behandling af den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549304

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2005

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere daværende kursusreservelæge <****> for hans behandling af <****> den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev den 1. oktober 2002 indlagt på reumatologisk afdeling, , til behandling af lumbal diskusprolaps, der var blevet påvist ved scanning i juni 2002. Hun havde haft gradvist tiltagende lændesmerter med udstråling til højre ben.

Den 11. oktober 2002 blev henvist til neurokirurgisk afdeling, , til vurdering. Ved en undersøgelse samme dag blev det vurderet, at hun havde en højresidig prolaps og tegn på tryk på nervebundtet i lænden (cauda equina). Der blev fundet indikation for akut operation, som blev foretaget samme dag af daværende kursusreservelæge . Operationen resulterede imidlertid ikke i en bedring af s tilstand.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At den 11. oktober 2002 ikke blev korrekt opereret for diskusprolaps.

Det er herved anført, at der blev påført hende fysisk skade ved operationen, idet hun efter indgrebet har været præget af vedvarende og tiltagende svære gener i form af rygsmerter, gangbesvær og vandladningsproblemer.

Nævnets afgørelse af klagen

Daværende kursusreservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 11. oktober 2002, at var blevet henvist til til vurdering for diskusprolaps i lænderyggen med tryk på nervebundet i lænden (cauda equina). Hun havde siden januar 2002 havde haft smerter i lænderyggen med udstråling til højre ben, primært bagsiden af højre lår til under knæniveau. Den sidste måned var smerterne i lænderyggen tiltaget med udstråling til højre balde og bagsiden af højre lår. Endvidere havde der de sidste par måneder været nedsat kraft i højre fod, og de sidste 2 uger havde der endvidere været vandladningsproblemer.

Det fremgår videre af journalen den 11. oktober 2002, at det ved en objektiv undersøgelse af blev konstateret, at hun havde svær ømhed langs rygraden i højre side af lænderyggen (columna lumbalis). Der var endvidere nedsat bevægelighed i lænderyggen. Der var ingen sikre føleudfald i benene. Højre fod var svækket på grund af lammelse (parese grad 3). Der var normal sensibilitet på indersiden af lårene og mellemkødet (ridebuksområdet) samt normale reflekser og normal spænding (tonus) af endetarmens lukkemuskel. Endelig var der mindre god knibeevne svarende til endetarmens lukkemuskel.

Det er noteret i journalen den 11. oktober 2002, at en CT-scanning foretaget den 7. oktober 2002 på blev beskrevet som visende en stor diskusprolaps på højre side mellem den 5. lændehvirvel og korsbenet. På baggrund af den kliniske undersøgelse og scanningen blev der fundet indikation for akut operation af den højresidige prolaps.

Det fremgår endvidere af journalen den 11. oktober 2002, at daværende kursusreservelæge gennemgik sygehistorien og gentog dele af den objektive undersøgelse. Han var enig i operationsindikationen og informerede om gængse risici ved indgrebet i form af blødning, lammelse, påvirket vandladningsfunktion og manglende effekt af behandlingen. accepterede indgrebet.

Af journalen den 11. oktober 2002 fremgår det, at daværende kursusreservelæge foretog snit i midtlinien og frilægning af musklerne i venstre side. Ved operationen løsnede styreleddet (facetleddet) sig under afbidning af en del af hvirvelbuen. Nerveroden svarende til 1. korsbensnerve (S-1 roden) blev identificeret og holdt til siden. Der blev skåret ind i discus, hvor der var en stor prolaps foran rygmarvssækken. Der blev fjernet ret store mængder prolapsvæv.

Nævnet kan oplyse, at det ved operation for diskusprolaps i lænden tilstræbes at bevare facetleddene. Man kan dog risikere at afbide så langt ud til siden, at leddet går løst trods udvist omhu.

Det fremgår af journalen den 11. oktober, at daværende kursusreservelæge efter operationen, mens fortsat var bedøvet (intuberet), blev klar over, at prolapsen var højresidig. Han valgte derfor at foretage en frilægning af højre side for at sikre, at prolapsen var fjernet. Ved dette indgreb blev der foretaget afbidning af en del af hvirvelbuen på højre side. Der blev kun fundet diskrete mængder prolapsvæv.

Nævnet bemærker, at den væsentlige del af prolapsvævet således var blevet fjernet ved det første indgreb. Dette var muligt på grund af prolapsens størrelse og placering tæt på midten.

Nævnet kan oplyse, at der ved operation for lændediskusprolaps ikke er mulighed for at forveksle siderne på grund af anatomiske variationer eller andre forhold.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at det var udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at daværende kursusreservelæge ved operationen af foretog en frilægning i venstre side.

Nævnet finder herefter, at daværende kursusreservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, .