Klager over udskrivelse fra hospital med for højt blodtryk

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. februar og den 1. marts 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549415

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. februar og den 1. marts 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 28. februar 2003 opsøgte sin praktiserende læge på grund af mavesmerter. Lægen fandt, at hun havde lav blodprocent og hastig puls (120/min) og indlagde hende akut på mistanke om blødende mavesår. Igennem nogle uger forinden have hun taget det smertestillende lægemiddel Ibumetin med 600 mg x 3 dagligt.

På kirurgisk afdeling, , fandt den modtagende læge, at havde et blodtryk på 185/117, en puls på 123/min samt tegn på blod i afføringen. Overlæge foretog akut kikkertundersøgelse af mavesækken og fandt et stort, men ikke aktuelt blødende sår i tolvfingertarmen og iværksatte medicinsk behandling herimod samt anbefalede at undlade smertebehandling med Ibumetin og lignende lægemidler fremover. På grund af betydelig blodmangel blev der desuden givet 2 portioner blod.

Den 1. marts 2003 kunne atter udskrives til hjemmet med aftale om kontrol af blodprocenten hos egen læge. Den seneste blodtryksmåling inden udskrivelsen viste et blodtryk på 190/117, men dette blev ikke anført i udskrivningnotatet.

Efter udskrivelsen konsulterede 7 gange sin praktiserende læge, uden at blodtrykket blev kontrolleret. Sidste konsultation var den 27. maj 2003. Herefter blev hun indlagt og fik konstateret svær nyrepåvirkning med hjertesvigt og leverpåvirkning.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At blev udskrevet fra kirurgisk afdeling, , med et blodtryk på 200.

Det er herved anført, at det høje blodtryk medførte, at pådrog sig forstørret hjerte, dårlig lever, stærkt nedsat syn og nyresvigt.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. februar og den 1. marts 2003 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 28. februar 2003 blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, , på mistanke om mave-tarmblødning.

Det fremgår tillige af journalen, at det på indlæggelsesdagen ved tre målinger blev konstateret, at havde forhøjet blodtryk, endvidere viste blodprøver, at hun havde let påvirkning af nyrefunktionen.

Det er nævnets vurdering, at det forhold, at der ved tre målinger blev konstateret forhøjet blodtryk, burde være meddelt egen læge, ligesom burde have været orienteret om det med henblik på videre opfølgning hos egen læge.

Nævnet kan oplyse, at patienter med blødende mavesår sædvanligvis har normalt blodtryk. Et blodtryk kan være forhøjet i en stresset situation, men det er da det højeste (systoliske) blodtryk, der er øget. En forhøjelse af det laveste (diastoliske) tryk skal medføre undersøgelse, specielt når det er kombineret med indtagelse af medicin, der kan påvirke nyren og bevirke en reel nyrefunktionsnedsættelse (forhøjet nyretal).

Patientklagenævnet finder, at overlæge handlede i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at følge op på det konstaterede forhøjede blodtryk og den samtidige let påvirkede nyrefunktion, og ved at han ikke anførte det i udskrivningsbrevet til egen læge med henblik på yderligere opfølgning og udredning af det forhøjede blodtryk.