Klage over ukorrekt omskæring på 11-årige dreng

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 28. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans journalføring af behandlingen af den 28. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans journalføring af behandlingen af den 21. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 21. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549819

Offentliggørelsesdato:

30. maj 2006

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 28. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 28. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 21. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 21. juni 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
, der var 11 år, blev den 21. juni 2004 omskåret af speciallæge i dennes klinik ved en metode, hvor der indsættes en ring i penis.

Ved kontrol mandag den 28. juni 2004 fjernede speciallæge den indsatte ring.

Den 30. juli 2004 henvendte sig i skadestuen på , idet han havde forhudsforsnævring, der medførte vandladningsproblemer. blev efterfølgende reopereret på .

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge ikke udførte omskæring af korrekt den 21. juni 2004 i sin klinik.

Det er herved anført, at den 2. august 2004 måtte reopereres på på grund af en forhudsforsnævring.

2. At speciallæge ikke foretog en korrekt behandling den 28. juni 2004, idet han fjernede ringen på penis uden bedøvelse.

Det er herved anført, at var stærkt smerte- og angstpåvirket under indgrebet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 21. juni 2004.

Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. juni 2004 i sin klinik.

Begrundelse
Det fremgår af klagen, at den 21. juni 2004 blev omskåret af speciallæge .

Det fremgår af journalen fra den 31. juli 2004, at speciallæge havde anvendt en såkaldt Plastibell teknik ved omskæringen af den 21. juni 2004.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved anvendelse af plastibell-metoden syes en ring fast under forhuden. Der bevares en forhudsrest, og metoden indebærer, at der efterlades en del af ”indre blad”.

Nævnet finder, at speciallæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at omskære ved anvendelse af Plastibell-metoden den 21. juni 2004 i sin klink.

Nævnet finder, at speciallæge journalnotat fra den 21. juni 2004 er ulæseligt. Endvidere består det kun af et eller to ord.

Nævnet kan oplyse, at en læge har pligt til at føre optegnelser over et operativt indgreb, herunder undersøgelser forud for indgrebet, indikation for indgrebet, operationsteknik samt information i forbindelse med indgrebet.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 21. juni 2004.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt
Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. juni 2004 i sin klinik.

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af sin behandling af den 28. juni 2004 i sin klinik.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 28. juni 2004, at speciallæge fjernede den ring, der var blevet indsat i s penis den 21. juni 2004.

Nævnet kan oplyse, at indstramning af forhuden omkring en ring ofte forårsager vævsdød, således at ringen falder af, af sig selv. Det er dog ikke altid, det sker, hvilket medfører, at ringen må fjernes ved operation. Hvis vævsdøden er tilstrækkelig udviklet, vil der ikke være behov for smertelindring i forbindelse med en sådan operation.

I det vurderede tilfælde var der kun gået 7 dage fra omskæringen til fjernelse af ringen.

Det er nævnets opfattelse, at man ikke kan gå ud fra, at vævsdøden på dette tidspunkt er tilstrækkelig udviklet til, at man kan fjerne ringen uden smertelindring.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. juni 2004 i sin klinik.

Nævnet finder, at speciallæge s journalnotat fra den 28. juni 2004 er ulæseligt og kun består af to ord.

Nævnet kan oplyse, at en læge har pligt til at føre optegnelser vedrørende efterbehandling i forbindelse med en operation.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af sin behandling af den 28. juni 2004 i sin klinik.