Klage over ambulancebehandlers transport af ældre mand fra lejlighed til gadeplan

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 15. august 2004 på bopælen

Sagsnummer:

0551101

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****> den 15. august 2004 på bopælen

 

HændelsesforløbDen 15. august 2004 rekvirerede vagtlægen en ambulance med henblik på transport af til skadestuen, .

Ambulancen ankom kl. 5.30, og da boede på tredje sal i en ejendom med elevator blev der anvendt en kontorstol med hjul til at transportere ham fra lejligheden til elevatoren og ned til gadeplan.

Ved ankomsten til skadestuen blev s venstre ben fundet optrukket og udadroteret, og en røntgenundersøgelse viste brud på venstre hofte.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ambulancebehandlerne brugte en kontorstol til at transportere fra lejligheden ned til ambulancen.

Nævnets afgørelse af klagen

Ambulancebehandler har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 15. august 2004 på bopælen. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om ambulancebehandler havde forsøgt smertelindring eller tilkaldt lægeambulance for samme.

Begrundelse


Det fremgår af ambulancejournalen den 15. august 2004, at havde haft et hævet ben i tre dage, og at han havde store smerter i forbindelse med bevægelse og belastning.

Det er anført i klagen, at lægevagten havde konstateret et brud og derfor havde rekvireret en ambulance. Det er endvidere anført, at det blev oplyst overfor ambulancemandskabet, at var faldet og havde ondt i hoften, samt at han ikke kunne bevæge sig for smerter.

Det er anført i ambulancebehandler s udtalelse til sagen, at der ikke blev givet oplysninger om et brud i forbindelse med transporten.

Det er desuden anført i erklæringen fra ambulancebehandler , at der blev benyttet en kontorstol med hjul for at transportere fra lejligheden på 3. sal ned til ambulancen, da der på denne måde kunne gøres brug af ejendommens elevator.

Det er endvidere anført i erklæringen, at ambulancens båre aldrig tages med op, når den ikke kan være i elevatoren, og at det er fysisk umuligt at løfte en patient ned på en ambulancebåre.

Patientklagenævnet kan oplyse, at i bygninger med små elevatorer, er det en anerkendt og meget brugt transportmetode at benytte en kontorstol med hjul under, når patienten skal fra lejlighed til gadeplan. Det er mere skånsomt for patienterne end at løfte dem.

Nævnet kan endvidere oplyse, at man ved løft nemt kommer til at klemme eller trykke på det beskadigede punkt. Ved løft ned ad en trappe vil patientens bækken få stød hver gang ambulancepersonalet tager et skridt. Det vil derfor også være en metode, som afhængig af den konkrete situation kan anvendes i tilfælde, hvor ambulancebehandleren har viden om, at patienten har et brud.

Det er nævnets vurdering, at transport på en kontorstol i denne konkrete situation var relevant valg af transportform, uanset om der eventuelt forelå oplysninger om et brud.

Nævnet finder, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ambulancebehandler benyttede en kontorstol til transport af fra lejligheden til ambulancen.

Ifølge slæbte s ben hen ad gulvet, mens han blev kørt på kontorstolen.

Ifølge erklæringen fra ambulancebehandler forsøgte han at behandle så skånsomt som muligt, og s ben blev konstant forsøgt løftet og slæbte ikke hen ad gulvet.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og ambulancebehandler om, hvorvidt s ben slæbte hen ad gulvet under transporten på kontorstolen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at s ben slæbte hen ad gulvet under transporten på kontorstolen.

Samlet finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ambulancebehandler har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. august 2004. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om ambulancebehandler havde forsøgt smertelindring eller tilkaldt lægeambulance for samme.