Klage over information af patient af anden etnisk oprindelse.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af den 8. og den 10. januar 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C og overlæge B for deres information af den 7. og den 9. januar 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0551111

Offentliggørelsesdato:

12. december 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af <****> den 8. og den 10. januar 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C og overlæge B for deres information af <****> den 7. og den 9. januar 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


blev den 18. november 2002 på kirurgisk afdeling, , undersøgt for en knude på højre side af halsen. Knuden sad i højre skjoldbruskkirtellap. En finnålsbiopsi viste cancersuspekt materiale (follikulær neoplasi), og overlæge A aftalte med , at han ville blive indkaldt til operation.

Den 7. januar 2003 blev indlagt på kirurgisk afdeling, . Han blev af reservelæge C informeret om risiko for beskadigelse af nerven til stemmelæberne (nervus recurrens) samt forstyrrelser i kalkstofskiftet ved operationen.

Den 8. januar 2003 foretog overlæge B operation af knuden på højre side af s hals. Under operationen viste det sig, at der var kræftindvækst i muskulaturen, og at nerven til højre stemmelæbe (nervus recurrens) var infiltreret af kræftknuden. Overlæge A blev derfor tilkaldt til operationsstuen med henblik på at diskutere situationen. Overlæge A deltog herefter i resten af operationen.

Den 9. januar 2003 blev og hans pårørende informeret af overlæge A om operationen og om den fremtidige plan. s datter tolkede informationen. samtykkede til planen ved at nikke.

Den 10. januar 2003 foretog overlæge B sammen med overlæge A en ny operation i henhold til den fastlagte plan. Ved operationen blev højre stemmelæbenerve således overskåret, og alt synligt tumorvæv blev fjernet der, mens der på venstre side blev dissekeret tæt langs venstre stemmelæbenerve.

Der blev efterfølgende ved en tredje operation anlagt med åbning af, og indføring af rør i luftrøret for midlertidigt at sikre luftpassagen (tracheostomi).

var efter operationen generet af hæs stemme (luftfyldt, hæs og diplofon). Desuden have han synkebesvær i form af fejlsynkning. Han blev fulgt i øre-næse-hals ambulatoriet på og blev henvist til talepædagogisk rådgivning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At har fået svært ved at synke mad og drikke efter operationen.

har herved anført, at han inden operationen havde fået oplyst, at dette ikke var en risiko.

2. At efter operationen har svært ved at snakke forståeligt.

har herved anført, at han kun havde fået at vide, at hans tale ville blive hæs.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge A og overlæge B har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 8. og den 10. januar 2003 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 8. januar 2003, at blev opereret for en knude i højre side af skjoldbruskkirtlen, idet forundersøgelser ikke kunne udelukke kræftlidelse.

Det er nævnets vurdering, at operationen var velindiceret.

Det fremgår desuden af journalen den 8. januar 2003, at der ved operationens indledning var store vanskeligheder med intubering, men uden nærmere specificering. Under operationen fandt man i højre side af skjoldbruskkirtlen en kræftknude med vækst ud i omgivende muskulatur, omskedende stemmenerven (nervus recurrens). Mikroskopisk undersøgelse under operationen kunne ikke med tilstrækkelig sikkerhed afgøre kræfttypen, der var afgørende for omfanget af det kirurgiske indgreb, og dermed også for eventuelle følgevirkninger af operationen.

Der blev ved denne første operation derfor foretaget fjernelse af højre halvdel af skjoldbruskkirtlen samt fjernet muskulatur fra omgivelserne med kræftforandringer, medens der blev efterladt kræftvæv, der var vokset fast til nervus recurrens.

Det fremgår af journalen, at supplerende undersøgelse af det fjernede væv i de følgende dage viste, at det drejede sig om en differentieret kræftform, hvor mere omfattende operation øger muligheden for helbredelse.

Det fremgår videre af journalen den 9. januar 2003, at med en datter som tolk blev informeret om fornyet operation og forventelig efterfølgende påvirkning af stemmefunktionen.

Det fremgår desuden af journalen den 10. januar 2003, at en ny operation blev gennemført som planlagt med fjernelse af venstre halvdel af skjoldbruskkirtlen, højre nervus recurrens og lymfeknuder fra halsens højre side.

Endvidere fremgår det af journalen den 15. januar 2003, at der på grund af længerevarende behov for understøttelse af vejrtrækningen blev foretaget trakeotomi med indlæggelse af rør til luftrøret.

Nævnet kan oplyse, at detaljerede landsdækkende rekommandationer for kirurgisk behandling af kræft i skjoldbruskkirtlen er udarbejdet af Dansk Thyreoideacancer Gruppe (DATHYRCA), og de to beskrevne operationer er, såvel i udførelse som omfang, gennemført i overensstemmelse med disse retningslinier.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at overlæge A og overlæge B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved operationerne af den 8. og den 10. januar 2003.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Reservelæge C og overlæge B har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved deres information af den 7. og den 9. januar 2003. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge B ved informationen den 9. januar 2003 havde informeret med assistance af professionel tolk.


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. januar 2003, at reservelæge C informerede om risiko for beskadigelse af nerven til stemmelæberne (nervus recurrens) samt forstyrrelser i kalkstofskiftet ved operationen.

Nævnet kan oplyse, at der ikke findes specifikke rekommandationer for omfanget af information af patienter forud for strumakirurgi.

Det er nævnets vurdering, at den formidlede information var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard og tilstrækkelig på baggrund af den vage mistanke om kræftlidelse.

Det fremgår af journalen den 9. januar 2003, at overlæge B før operationen den 10. januar 2003 informerede om, at det planlagte indgreb ville medføre stemmeforandringer. Der blev informeret om mulige følgevirkninger dels i form af hæshed og dels i form af ændring af kalkstofskiftet.

Nævnet kan oplyse, at gener efter overskæring af nervus recurrens varierer i betydelig grad, og at gener i form af synkebesvær ikke er forventelige efter den operation, der var planlagt.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at den givne information var både korrekt og tilstrækkelig.

Al information til er formidlet med forhåndenværende familiemedlemmer som tolke. Nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt forud for den sidste operation, hvor det planlagte indgreb utvivlsomt ville medføre varige ændringer af stemmen, om overlæge B havde informeret med assistance af professionel tolk om forudsigelige følger af det planlagte indgreb.