Klage over urigtige oplysninger i speciallægeerklæring

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling af den 3. september 2004 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 3. september 2004 til vedrørende , jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Sagsnummer:

0551323

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> den 3. september 2004 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 3. september 2004 til <****> vedrørende <****>, jf. lægelovens § 8, stk. 1.

HændelsesforløbI juni 1996 var udsat for et trafikuheld, hvorved hun fik smerter i nakken og hovedet. Smerterne har været til stede lige siden, og hovedpinen var taget til i årenes løb. havde tillige rygsmerter, der var lokaliseret til tværs over lænden. Tidligere blev der foretaget MR – og CT-scanninger af lænderyggen, som viste, at havde slidgigt i 2 lave lændeniveauer, men scanningerne viste ingen tegn på, at nerverne var påvirkede.

Den 3. september 2004 blev undersøgt af speciallæge , idet hun var blevet henvist hertil af kommunen. Kommunen ønskede en beskrivelse af, hvilke arbejdsfunktioner ville kunne varetage under hensyntagen til hendes nakke- og ryglidelse. Speciallæge s undersøgelse bestod blandt andet af tryk på musklerne i nakke- og skulderregionen, langs rygsøjlen og i lænd- og balderegionen.

I speciallægeerklæringen er det blandt andet anført, at ikke havde smerter fra nakken ud i armene, og at hun fik forskellig smertestillende medicin i form af Ibumetin, Dolol og Somadril.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ved undersøgelsen blev behandlet hårdhændet.

Det er herved anført, at speciallæge trykkede og rykkede meget hårdt i , så hun flere dage efter undersøgelsen havde flere smerter end normalt.

2. At der er urigtige oplysninger i speciallægeerklæringen.

Det er herved anført, at der i erklæringen er anført, at ikke havde smerter i nakken og ud i armene, hvilket ikke var korrekt. Derudover er det anført, at hun ikke fik Ibumetin eller Dolol. Endelig er det anført, at de datoer der er nævnt i erklæringen i forbindelse med fleksjob er forkerte.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. september 2004 på .

BegrundelseDet fremgår af speciallægeerklæringen af 3. september 2004, at speciallæge blev anmodet om at udfærdige en reumatologisk speciallægeerklæring til kommunen vedrørende . Kommunen ønskede en nærmere beskrivelse af, hvilke arbejdsfunktioner ville kunne varetage under hensyntagen til hendes nakke- og ryglidelse, samt i hvilket tidsmæssigt omfang sådanne arbejdsfunktioner dagligt måtte kunne påregnes.

Videre fremgår det af speciallægeerklæringen, at speciallæge undersøgte for bevægeudslag både aktivt og passivt i nakken og ryggen. Der var fri bevægelighed i alle retninger ved halsen, men havde smerter ved bevægelser til yderstillinger. Speciallæge foretog en test, der skulle afdække et eventuelt tryk på nerven (foramenkompressionstest), men testen var negativ. Derimod blev der fundet en ganske let stramning af sidehalsmusklerne, især når bøjede sig bagover, der var muskelømhed (myoser) i skulder og nakkeågsmuskulaturen samt mellem skulderbladene.

Videre fremgår det, at den del af rygraden, der krummede bagud (kyfose) var hævet, hvilket havde medført, at var blevet lettere svajrygget (lordosering). angav, at hun havde smerter i hele ryggen, men det var mest svarende til ledbåndene i rygraden (interspinale ligamenter) og til de muskler, der lå ved siden af rygraden (paravertebrale muskulatur). I lænden var der fri bevægelighed, men alle bevægelser fremkaldte smerter, specielt når bøjede sig maksimalt bagover. Der var ikke symptomer på ischias, men der var diffus ømhed i sædemusklerne (glutealis) og moderat ømhed med udstråling til låret, når der blev trykket på en muskel i balden (prirformis). Endelig havde besvær med at rejse sig fra liggende til stående stilling, hvilket hun dog altid havde haft. Til gengæld var der tilstrækkelig funktion i ryg- og sædemusklen. Både s arme og ben havde normale led- og nerveforhold, dog var hendes reflekser lidt svage. På baggrund af sin undersøgelse konkluderede speciallæge , at måtte kunne beskæftiges i et ikke-tungt fysisk belastende arbejde, for eksempel nogle timer dagligt.

Ifølge klager, , trykkede speciallæge ved sin undersøgelse meget hårdt, og hun havde flere smerter end sædvanligt i flere dage efter undersøgelsen.

Ifølge speciallæge foretog hun en helt normal og ikke hårdhændet undersøgelse af .

Nævnet finder på den baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. september 2004 i sin klinik.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 8, stk. 1 i forbindelse med udfærdigelsen af lægeerklæring af 3. september 2004 til Kommunen vedrørende .

BegrundelseDet fremgår af speciallægeerklæringen af 3. september 2004, at ikke havde smerter fra nakken og ud i armene.

Ifølge klager, , var dette ikke korrekt, idet hun mærkede tydelige smerter og ustråling ud i armene.

Af speciallæge s udtalelse af 2. november 2004 fremgår det, at det hun har beskrevet i speciallægeerklæringen er, at ikke havde smerter, der tydede på, at nerverne fra rygmarven og ud i armene var påvirkede (radikulære smerter fra cervikal rodaffektion).

Det fremgår af speciallægeerklæringen af 3. september 2004, at fik Ibumetin, Dolol og Somadril til natten.

Ifølge klager, , fik hun Somadril og andre smertestillende præparater, men ikke Ibumetin og Dolol.

Af speciallæge s udtalelse af 2. november 2004 fremgår det, at oplysninger vedrørende den medicin fik, havde hun modtaget dels fra selv og dels fra kommunen. Videre fremgår det, at både Ibumetin og Dolol har flere beslægtede navne, hvilket eventuelt kan have været årsagen til misforståelsen.

Det fremgår af speciallægeerklæringen af 3. september 2004, at i perioden fra november 2003 til den 31. oktober 2004 var beskæftiget i fleksjob.

Ifølge klager, , er disse datoer ikke korrekte.

Det er nævnets opfattelse, at det væsentlige i speciallægeerklæringen vedrørende var, om hun under hensyntagen til hendes nakke- og ryglidelser kunne varetage arbejdsfunktioner. En ændring af ordlyden i speciallæge s erklæring på de punkter, som er uenig i, ville efter nævnets opfattelse ikke ændre på erklæringens faglige indhold eller konklusion.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udfærdigelse af erklæring af 3. september 2004 til vedrørende .