Klage over at en patients tidligere tandlæge afviste anmodning om aktindsigt med henvisning til, at patientens nuværende tandlæge havde det pågældende journalmateriale

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge A for hans håndtering af s anmodning den 16. januar 2004 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 2, jf. stk. 1.

Sagsnummer:

0551609

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge A for hans håndtering af <****>s anmodning den 16. januar 2004 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 2, jf. stk. 1.

 

Hændelsesforløb


Indtil den 1. december 2000 kom i tandlæge As klinik i .

I juni 2002 skiftede hun til ny tandlægeklinik i , hvis ejere var et ægtepar, som tidligere havde været tandlægeassistenter på s klinik. Hustruen havde primært behandlet , da hun gik til behandling på As klinik.

Den 16. januar 2004 ringede til As klinik og bad om aktindsigt i sin journal til brug for hendes nuværende tandlæge.

Den 19. januar 2004 ringede tandlæge A til og meddelte hende, at journalen ville blive fremsendt.

Den 21. januar 2004 ringede tandlæge A igen til og fortalte, at han alligevel ikke ville fremsende journalen til hende, fordi hendes nye tandlægeklinik allerede var besiddelse af en kopi af journalen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At tandlæge A ikke har imødekommet s nye tandlæges anmodning om aktindsigt på hendes vegne i juni 2002.

Det er herved anført, at den nye tandlæge alene fik tilsendt røntgenbilleder, men ikke s journal.

2. At tandlæge A ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt fremsat ved telefonsamtale i januar 2004.

Det er herved anført, at hun først talte med klinikassistenten, som ville bede tandlæge A om at ringe tilbage, hvilket han gjorde et par dage senere, hvor han oplyste, at kunne hente en kopi af journalen i klinikken den følgende uge. Det er videre anført, at tandlæge A et par dage senere (en lørdag aften) ringede til for at oplyse, at hun alligevel ikke kunne få en kopi af hendes journal.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Tandlæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 2, jf. stk. 1, ved sin håndtering s anmodning af den 16. januar 2004 om aktindsigt i sin journal.

Begrundelse


Det er af en klinikassistent den 1. december 2000 noteret i s journal på tandlæge As klinik: ”Pt. overflyttet til – afsendt rtg. og kopi af journalen”.

Ifølge klagen konsulterede sin nye tandlæge den 4. juni 2002, hvorefter tandlægen på hendes vegne anmodede om aktindsigt i journal og røntgenbilleder på tandlæge As klinik. Imidlertid modtog den nye tandlæge ikke journalen, men kun foreliggende røntgenbilleder.

Nævnet har haft lejlighed til at gennemgå s journal på tandlæge As klinik.

Det fremgår ikke af journalen, at den nye tandlæge i perioden fra 2000-2004 på s vegne anmodede om aktindsigt i journal og røntgenbilleder på tandlæge As klinik.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at antage, at den nye tandlæge den 4. juni 2002 på s vegne anmodede om aktindsigt i journal og røntgenbilleder på tandlæge As klinik.

Det fremgår af et notat den 16. januar 2004, at ringede til tandlæge As klinik. Over for en klinikassistent anmodede hun om aktindsigt i sin journal.

Tandlæge A har anført i sin udtalelse til sagen, at han den 19. januar 2004 ringede til og meddelte hende, at hun ville få en kopi af sin journal. Den 21. januar 2004 ringede han imidlertid igen til og fortalte hende, at han var blevet opmærksom på, at hendes nye tandlæge allerede havde en kopi af journalen. Han bad derfor om at henvende sig til sin nuværende tandlæge. Tandlæge A oplyste endvidere, at den nuværende tandlæge kunne henvende sig til ham, hvis journalen var blevet væk. Da han ikke hørte nærmere, gik han ud fra, at en kopi af journalen var fundet af tandlægen i .

Tandlæge A har endvidere den 6. april 2004 oplyst til sagen, at han har anlagt voldgiftssag mod s nye tandlæge i , da han mener, at en af de pågældende tandlæger under en tidligere ansættelse hos ham uberettiget tog s og flere andre patienters røntgenbilleder og journalkopi for at anvende materialet i en ny klinik.

Det er af en klinikassistent den 1. december 2000 noteret i s journal på tandlæge As klinik: ”Pt. overflyttet til – afsendt rtg og kopi af journalen”.

Nævnet har herefter lagt til grund, at s journal og røntgenbilleder på et tidspunkt forud for anmodningen om aktindsigt den 16. januar 2004 allerede havde været afsendt til den nye tandlæges klinik i .

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 20, at såfremt en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysninger og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten. Patienten har imidlertid krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, såfremt patienten ønsker dette. Der kan således ikke stilles krav om, at aktindsigten skal ske gennem anden tandlæge, som måtte have samme journalmateriale.

Nævnet skal således fremhæve, at det ikke kan anses at have nogen betydning for imødekommelse af anmodningen om aktindsigt, at den nye tandlæge i allerede måtte være i besiddelse af journalmateriale vedrørende tidligere behandling hos tandlæge A.

Nævnet finder på denne baggrund, at tandlæge A den 21. januar 2004 ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i sin journal ved at henvise til den nuværende tandlæge, idet han ifølge lovgivningen umiddelbart var forpligtet til at udlevere kopi eller afskrift af journalen til .