Klage over manglende fremsendelse af henvisning (elektronisk henvisningssystem)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A, kirurgisk afdeling, , i relation til behandlingen af for hendes håndtering af problemet vedrørende forsvundne henvisninger til radiologisk afdeling i perioden fra den 28. november 2003 til den 26. januar 2004, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B, praktiserende læge C og praktiserende læge D for deres behandling af i perioden fra den 14. november 2003 til den 17. december 2003 i deres klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge E for hans behandling af den 28. november 2003 på kirurgisk afdeling, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0551611

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A, kirurgisk afdeling, <****>, i relation til behandlingen af <****> for hendes håndtering af problemet vedrørende forsvundne henvisninger til radiologisk afdeling i perioden fra den 28. november 2003 til den 26. januar 2004, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B, praktiserende læge C og praktiserende læge D for deres behandling af <****> i perioden fra den 14. november 2003 til den 17. december 2003 i deres klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge E for hans behandling af <****> den 28. november 2003 på kirurgisk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


kontaktede sin praktiserende læge den 14. november 2003, da han igennem en uges tid, havde fået en tiltagende hævelse under venstre armhule. Praktiserende læge B undersøgte . Hun konstaterede en knude på 2 x 3 cm under venstre armhule. Der blev ordineret blodprøver og aftalt ny konsultation ugen efter.

Den 20. november 2003 mødte til aftalt konsultation og blev set af læge B. oplyste, at hævelsen var aftaget. Der blev aftalt ny kontrol og ordineret blodprøver.

Ved konsultation den 25. november 2003 blev set af praktiserende læge C. Undersøgelse viste, at knuden nu var vokset fra 2 cm til 4 cm i størrelse. Læge C fandt desuden en mindre knude i højre armhule og i lysken, hvorefter han kontaktede kirurgisk afdeling, , og aftalte tid for nærmere undersøgelse af . fik desuden ordineret smertestillende medicin.

blev undersøgt den 28. november 2003 på kirurgisk afdeling, , af læge E. Det blev vurderet, at der var behov for en ultralydsscanning af knuden i venstre armhule for at udelukke, at der var tale om kræft. På grund af tekniske og organisatoriske problemer på sygehuset blev denne ultralydsscanning først fastsat til den 4. februar 2004.

Den smertestillende medicin blev suppleret den 27. november 2003 af læge B, da henvendte sig telefonisk og igen den 2. december 2003, da talte telefonisk med praktiserende læge D.

Den 16. december 2003 kontaktede klinikken telefonisk og talte med læge D. oplyste, at han havde mavesmerter, og der blev aftalt konsultation samme eftermiddag, men mødte ikke.

Den 17. december 2003 blev igen undersøgt af læge B, som indlagde ham akut på medicinsk afdeling, .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev tilstrækkelig undersøgt, da han gentagne gange henvendte sig til sin praktiserende læge med en bule under armen og mange smerter, idet han alene fik taget blodprøver og ordineret smertestillende behandling.

har herved anført, at han fik mere og mere ondt i armen, som han endvidere ikke kunne bevæge. Der tilkom herudover brystsmerter, og blev gul og blå i hele den ene side af brystet og ryggen og tabte ydermere 7 kg, da han ikke kunne spise eller drikke. Herudover havde han kvalme.

har endvidere anført, at det på konstateret, at han havde haft en blodprop i armen, og at han havde lymfekræft.

2. At ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet på , herunder at det blev vurderet, at han ikke skulle have foretaget akut scanning.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge B, læge C og læge D har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved deres behandling af i perioden fra den 14. november 2003 til den 17. december 2003 i deres klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. november 2003, at kontaktede læge B, da han gennem en uges tid havde haft tiltagende hævelse og ømhed i venstre armhule. Ifølge journalen oplyste , at han fire år forinden havde fået fjernet den ene testikel, men at han ikke vidste hvorfor. Der forelå ikke journal fra tidligere læge. Han oplyste desuden, at han følte sig sund og rask.

Det fremgår endvidere af journalen, at det ved konsultationen den 14. november 2003 blev konstateret, at havde en øm lymfeknude på 2 x 3 cm i venstre armhule samt små lymfekirtler på halsen og i lysken. Ligeledes blev det konstateret, at hverken lever eller milt var forstørret. Læge B ordinerede blodprøver, og der blev aftalt ny konsultation ugen efter.

Blodprøvesvarene forelå den 18. november 2003. Svarene viste let forhøjet antal hvide blodlegemer (leukocytter) samt lette men uspecifikke tegn på sygdomsaktivitet (forhøjet CPR).

Det fremgår af journalen, at mødte til konsultation igen den 20. november 2003 og atter blev set af læge B. oplyste, at ømheden var formindsket, og at han følte sig rask. Ved klinisk undersøgelse blev det konstateret, at der fortsat var en hævet knude i venstre armhule samt endnu en forstørret knude i højre armhule. Der blev ikke konstateret forstørret lever, milt eller knuder i lysken. Der blev ordineret nye blodprøver og aftalt ny konsultation. Det blev endvidere aftalt, at skulle fremskaffe journal fra den tidligere læge.

Ved konsultation den 25. november 2003 fremgår det af journalen, at blev set af læge C. Det fremgår af lægernes udtalelse, at læge C fik det indtryk under konsultationen, at havde fået fjernet den ene testikel på grund af kræftsygdom.

Det fremgår endvidere af journalen fra den pågældende dag, at det ved den kliniske undersøgelse blev konstateret, at knuden i venstre armhule nu havde en størrelse på 4 cm i diameter. Ligeledes blev der konstateret en lille knude i højre armhule samt i lysken. Der blev ikke konstateret knuder i bughulen, ligesom oplyste, at han følte sig rask.

Det fremgår yderligere af journalen fra denne dag, at læge C kontaktede kirurgisk afdeling, , hvortil blev henvist til nærmere undersøgelse fredag den 28. november 2003. Læge C ordinerede herudover nye blodprøver og påbegyndte behandling med smertestillende medicin (Fortamol).

Ved telefonisk konsultation den 27. november 2003 fik ifølge journalen af læge B suppleret behandlingen med anden smertestillende medicin (Todolac). Det fremgår endvidere af lægernes udtalelse, at man den pågældende dag, havde modtaget svar på de nyeste blodprøver, og at prøverne viste uændrede forhold i forhold til tidligere.

Ved telefonisk kontakt den 2. december 2003 oplyste s kæreste ifølge journalen overfor læge D, at den smertestillende medicin havde tilstrækkelig effekt, og at afventede en rutinescanning. Der blev ordineret yderligere smertestillende medicin, og blev sygemeldt resten af året.

Det fremgår af journalen den 16. december 2003, at telefonisk kontaktede læge D og oplyste, at han havde tiltagende mavesmerter. Han oplyste endvidere, at han ventede på undersøgelse med scanning. Der blev aftalt konsultation samme eftermiddag. mødte imidlertid ikke op til konsultationen.

Ved konsultation den 17. december 2003 oplyste ifølge journalen, at han havde tabt sig 7 kilo i løbet af en uge. Læge B konstaterede, at var svedende og havde forstørret milt, og hun foranledigede akut indlæggelse på medicinsk afdeling, .

Det er nævnets vurdering, at læge B, læge C og læge D udførte relevante undersøgelser ved s henvendelser. Der blev på mistanke om alvorlig sygdom foretaget hyppige opfølgninger af s tilstand i behandlingsperioden, på mistanke om alvorlig sygdom, og der blev foranlediget akut indlæggelse, da hans tilstand blev forværret.

Nævnet finder derfor, at den behandling modtog af læge B, læge C og læge D i perioden fra den 14. november til den 17. december 2003 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge A fra kirurgisk afdeling, , har overtrådt lægelovens § 6 ved sin håndtering af problemet med forsvundne henvisninger til radiologisk afdeling.

Læge E har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. november 2003 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at læge E undersøgte den 28. november 2003 og fandt, at han havde en knude i venstre armhule på 4 x 4 cm. Knuden var forskydelig, føltes fast og uden væske (ikke fluktuerende). Der var ikke rødme omkring den, og ved undersøgelsen blev der ikke konstateret andre knuder i området omkring nøglebenet (claviklen) hverken på højre eller venstre side. Der kunne fortsat konstateres en forstørret knude i højre armhule samt et par forstørrede knuder i lysken. Ved undersøgelsen fandtes ikke tegn på en blodprop i armen.

Det fremgår videre af journalen, at læge E fra udskrivningskortet fra var orienteret om, at den tidligere fjernelse af den ene testikel ikke skyldtes kræft, men en godartet lidelse.

Det er nævnets opfattelse, at læge E således ikke havde grund til at mistanke døtresvulster (metastaser) fra testikelkræft.

Læge E var endvidere informeret om blodprøvesvar fra den praktiserende læge, som viste let forhøjet antal hvide blodlegemer.

Nævnet kan oplyse, at et forøget antal hvide blodlegemer kan ses ved infektioner.

Ifølge journalen blev henvist til ultralydsscanning med henblik på nærmere undersøgelse af knuden, inden der blev taget vævsprøve, herunder vurdering af om der var mistanke om en kræftsygdom

Det fremgår af læge Es udtalelse til sagen, at han forventede, at undersøgelsen ville blive udført hurtigt.

Det er nævnets vurdering, at der ikke var grundlag for en akut henvisning, idet undersøgelsen af ikke gav mistanke om en blodprop i armen.

Nævnet finder, at læge E har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, , herunder ved henvisningen til ultralydsscanning.

Overlæge A på kirurgisk afdeling, , har anført i sin udtalelse til sagen, at henvisningen til ultralydsscanning blev afsendt til radiologisk afdeling den 26. januar 2004, hvorefter sagen blev behandlet som hastende, og fik en tid den 4. februar 2004.

Overlæge A har endvidere anført, at den generelle henvisningsprocedure ved henvisning til radiologisk afdeling var således, at lægen dikterede indikationen og sekretæren sendte henvisningen til radiologisk afdeling ved brug af deres IT-system (RIS). Herefter skulle sekretærerne lægge journalen på en hylde, der kun blev anvendt til journaler, hvor der blev afventet svar på en undersøgelse. Denne hylde skulle gennemgås ugentligt af sekretæren for at følge op på, om svarene kom.

Nævnet finder, at overlæge A ved udfærdigelsen af den generelle procedure for henvisninger til radiologisk afdeling ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Overlæge A har anført, at grunden til den lange ventetid for skyldtes, at proceduren har svigtet. Efter RIS-systemets indførelse erfarede kirurgisk afdeling, at henvisninger forsvandt. Henvisninger som med sikkerhed er blevet afsendt fra kirurgisk afdeling kom således aldrig frem til radiologisk afdeling, ligesom man ikke kunne se, at de var sendt, eller hvor de var blevet af.

Det fremgår videre af overlæge As udtalelse, at hun i tiden op til den aktuelle sag var klar over at henvisninger forsvandt i RIS-systemet, og hun havde mundtligt gjort overlæge på radiologisk afdeling opmærksom på problemet.

Ligeledes fremgår det, at sekretærerne i denne periode flyttede lokaler og var ramt af sygdom, hvorfor de havde svært ved at nå arbejdet.

Det er nævnets vurdering, at overlæge A burde have sikret sig at den ugentlige opfølgning på undersøgelsessvar blev foretaget af sekretærerne, således at der kunne fremsendes en ny henvisning, da hun på dette tidspunkt havde viden om, at elektronisk fremsendte henvisninger indimellem forsvandt.

Samlet finder nævnet, at overlæge A ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin håndtering af problemet vedrørende forsvundne henvisninger. Dette medførte efter nævnets opfattelse, den sene henvisning af til ultralydsundersøgelse på radiologisk afdeling.