Klage over utilstrækkelig undersøgelse ved hoftetraume

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 18. juli 2004 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0551613

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 18. juli 2004 på <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


Den 18. juli 2004 faldt på sin cykel og slog venstre hofte. Han blev efterfølgende indbragt til .

Ved ankomsten oplyste , at han kunne gå og støtte på benet umiddelbart efter faldet.

Ved den kliniske undersøgelse blev der ikke fundet mistanke om brud, og der blev ikke foretaget røntgenundersøgelse.

På grund af vedvarende smerter henvendte sig igen den 4. august 2004. Ved røntgenundersøgelse blev der konstateret brud på venstre lårbenshals (Garden type 4).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet.

Det er herved anført, at han ikke kunne løfte venstre ben og bad om at få taget røntgenbillede. Den behandlende læge mente ikke, at røntgenundersøgelse var nødvendig. blev den 4. august 2004 indlagt på med hoftebrud.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. juli 2004 på .

Begrundelse


Det fremgår af skadesjournalen den 18. juli 2004, at blev indbragt til efter et fald på cykel. Han oplyste, ifølge journalen, at han umiddelbart efter faldet kunne gå og stå på venstre ben, men efterfølgende udviklede tiltagende smerter i venstre hofte. har efterfølgende bemærket, at han oplyste, at han kun kunne støtte på højre ben.

Det fremgår ligeledes af skadesjournalen den 18. juli 2004, at læge ved undersøgelse konstaterede, at venstre ben (ve.UE) var lejret i normal stilling, men at venstre hofte ikke kunne strækkes fuldt på grund af smerter. Der var ikke ømhed ved berøring, og heller ikke indirekte ømhed (smerte ved tryk i benets længderetning). Der blev konstateret ømhed ved muskel på lårets yderside (musculus vastus). Bækkenet blev fundet stabilt og uden ømhed.

På den baggrund blev det, ifølge journalen konkluderet, at der ikke var mistanke om brud (frakturer), og der blev ikke foretaget røntgenundersøgelse. blev herefter sendt hjem med krykker og smertestillende medicin.

Patientklagenævnet kan oplyse, at ved et forskudt brud, vil der være fejlstilling på benet, som vil ligge udadroteret og forkortet. Denne typiske fejlstilling kan ikke konstateres, hvis bruddet er uden forskydning, eller hvis der er brud på hofteskålen. Ved brud på hofteskålen eller lårbenshalsen sker der blødning i ledhulen, som forårsager smerter på grund af spænding i leddet. Patienter med brud reagerer derfor med smerte ved bevægelse, mest typisk ved forsøg på rotation af hofteleddet.

Nævnet kan endvidere oplyse, at patienter med hoftebrud ofte projicerer smerten til lårets muskulatur eller til knæet.

Det er nævnets opfattelse, at der ved undersøgelsen af hofteleddet, tillige burde være foretaget en nærmere undersøgelse af bevægeligheden, herunder om den var nedsat samt i hvilken retning og i hvilket omfang.

Det er videre nævnets vurdering, at der på baggrund af en konstatering af strækkedefekt og smerte ved forsøg på strækning af hoften, burde være foretaget røntgenundersøgelse af venstre hofteled og bækken på mistanke om brud på lårbenshals eller hofteskål.

Samlet finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. juli 2004.