Klage over behandling hos fodterapeut (journalføring)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fodterapeut for hendes journalføring af behandling af den 18. november 2002 i sin klinik, jf. lov om fodterapeuter § 7.

Sagsnummer:

0551801

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Fodterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fodterapeut <****> for hendes journalføring af behandling af <****> den 18. november 2002 i sin klinik, jf. lov om fodterapeuter § 7.

Hændelsesforløb

, som led af sukkersyge og var dialysepatient, opsøgte den 18. november 2002 fodterapeut , idet han havde en del hård hud under fødderne.

Ved behandlingen blev der konstateret et lille sår under den ene fod.

Efterfølgende udviklede sårene sig, og måtte derfor have amputeret højre fod og underben samt tæer på venstre fod.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• at , som er dialysepatient, ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med behandling af hård hud under fødderne, idet der blev skåret hul.

Det er herved anført, at den påpasselighed, som skal udvises overfor dialysepatienter, som har sukkersyge, ikke er blevet udvist i fornøden grad. Videre er det anført, at efterfølgende har fået amputeret højre fod og lægben til og med 15 cm under knæet. Endvidere er der amputeret tæer på venstre fod.


Nævnets afgørelse af klagen

Fodterapeut har overtrådt lov om fodterapeuter § 7 ved sin journalføring af behandling af den 18. november 2002 i sin klinik.

Begrundelse

Det fremgår af fodterapeut s notat den 18. november 2002, at var dialysepatient. Hun konstaterede, at der var et hul under højre lilletå (højre laterale side).

Det fremgår af fodterapeut s udtalelse til sagen, at hun efter endt badning af fødderne konstaterede, at havde et slemt trykmærke med hård hud og kornet væv (granulationsvæv), som lugtede. Hun fjernede den hårde hud og rensede såret. Såret blev behandlet med gaze med vaseline og bakteriedræbende middel (Baktigras) samt fodsalve (Helosan), hvorefter det blev forbundet og aflastet.

Det fremgår i øvrigt af udtalelsen til sagen, at fodterapeut konstaterede, at tåneglene var pæne, men at huden på fødderne var meget tør, hvorfor hun anbefalede brug af Helosan hver dag. Videre fremgår det, at hun efter behandlingen anbefalede at kontakte hjemmesygeplejersken og sygeplejerske på sygehuset, når han var til dialysebehandling for videre tilsyn og behandling af såret under foden.

Det er anført i klagen, at fodterapeut kom til at skære hul, da hun fjernede hård hud på foden.

Det fremgår af notatet den 18. november 2002, at fodterapeut konstaterede et hul under højre lilletå ved sin behandling.

Det er på den baggrund Patientklagenævnets opfattelse, at , havde et hul under lilletåen på højre fod, da han opsøgte fodterapeut .

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at patienter med nedsat følesans (neuropati) meget nemt udvikler tryksår, som de ikke selv bemærker.

Det er nævnets vurdering, at den hårde hud blev fjernet på relevant vis ved beskæring, og at den samlede behandling, herunder den øvrige behandling af såret, blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

På baggrund af gennemgang af sagen, er det nævnets vurdering, at ikke har ført en journal, der tydeligt beskrev observationer, behandling og aftaler, hun har gjort i forbindelse med behandlingen af .

Nævnet kan oplyse, at formålet med at føre journal, er at sikre patienterne en sammenhæng mellem diagnose, behandling og kontrol, og desuden er journalen et vigtigt informationsgrundlag for patienten.

Samlet finder nævnet, at fodterapeut ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandling af den 18. november 2002 i sin klinik.