Klage over pleje af ældre mand på en apopleksiafdeling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes journalføring af plejen af den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes pleje af den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige sygeplejersker på apopleksi afdelingen på for deres pleje af i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0552001

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes journalføring af plejen af <****> den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes pleje af <****> den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige sygeplejersker på apopleksi afdelingen på <****> for deres pleje af <****> i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløbblev den 27. marts 2004 indlagt på apopleksi afdelingen på på grund af talebesvær og nedsat kraft i højre arm.

Den 28. marts 2004 var der besvær med hans høreapparat. Samme dag førte plejepersonalet ikke kostregnskab. Den følgende dag fik kun 500 ml at drikke.

I løbet af natten til den 30. marts 2004 faldt ud af sin seng.

Den følgende dag blev han overflyttet til .

KlagenDer er klaget over følgende:

• at personalet ikke gav en korrekt pleje på apopleksiafdelingen på i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004.

Det er herved anført, at man fjernede sengehesten, så faldt ud af sengen. Det er endvidere anført, at man ikke noterede i journalen, at han faldt ud af sengen eller bad en læge om at tilse ham efter faldet.

Nævnets afgørelse af klagenSygeplejerske A har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin journalføring af plejen af den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på .

Sygeplejerske A har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin pleje af den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på .

De øvrige sygeplejersker på apopleksi afdelingen på har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved deres pleje af i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004.

Begrundelse


Det fremgår af lægejournalen den 27. marts 2004, at blev indlagt på medicinsk afdeling på via Falck på grund af nedsat kraft i højre side og talebesvær.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 27. marts 2004 kl. 21.30, at han blev modtaget af en sygeplejerske, der ifølge journalen kl. 21.29 konstaterede, at lå med 1 liter ilt. Sygeplejersken konstaterede endvidere ifølge journalnotat kl. 21.37 samme dag, at havde spist yoghurt efter sin ankomst uden fejlsynkning, og at han havde nedsat kraft i højre side.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 28. marts 2004 kl. 22.09, at havde fået svar på en CT-scanning, men at hans familie endnu manglede at få besked. Han havde samme aften haft besvær med sine høreapparater, og hans familie ville tage nogle andre med eller komme med nye batterier.

Der er klaget over, at ikke modtog tilstrækkelig hjælp med høreapparaterne, idet plejepersonalet tilkendegav ”at der findes jo mange slags”. Der er ligeledes klaget over, at det ikke var noteret i journalen, at brugte høreapparat.

Afdelingssygeplejerske B har anført i sin udtalelse til sagen, at plejepersonalet var vidende om, at brugte høreapparat.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at der findes mange forskellige slags høreapparater, og at plejepersonale ikke har nogen mulighed for at være bekendt med dem alle.

Det er nævnets opfattelse, at det følger af lov om sygeplejersker, at sygeplejersker har pligt til at føre journaloptegnelser over forhold, der har væsentlig betydning for plejen eller behandlingen af en patient.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det i et plejeforløb, der strækker sig over flere døgn ikke i praksis er muligt at journalføre alle observationer og kontakt med en patient, hvorfor det i et vist omfang beror på en konkret sygeplejefaglig vurdering, hvad der skal nedskrives i journalen.

Nævnet finder i den konkrete situation, at journalføring af s brug af høreapparat måtte bero på en konkret sygeplejefaglig vurdering.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte, at sygeplejerskerne på apopleksiafdelingen på ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres pleje af den 27. og 28. marts 2004 i forbindelse med hans brug af høreapparat.

Det fremgår af lægejournalen den 29. marts 2004, at havde apopleksi.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 29. marts 2004 kl. 22.26, at havde problemer med vandladningen. En sygeplejerske havde mistanke om, at s natteuro kunne skyldes residualurin og foreslog, at han eventuelt blev blærescannet og kateteriseret.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 30. marts 2004 kl. 1.48, at der ikke var ført kostregnskab over mad- og væskeindtag den 28. marts 2004 om dagen. Han fortalte selv at han havde fået nok at drikke, men sygeplejersken fandt, at han ikke var tilstrækkeligt ernæret, og at det alene fremgik af kostregnskab, at han havde fået 500 ml væske.

Der er klaget over, at ikke fik nok at drikke, idet sengebordet med vand stod ved den lammede side, og idet personalet ikke havde tid til at hjælpe ham.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard at placere sengebordet i s lammede side, idet det blev gjort som et led i genoptræningen.

Afdelingssygeplejerske B har anført i sin udtalelse til sagen, at der i den pågældende periode var ekstremt travlt i afdelingen.

Det er nævnets opfattelse, at det i en sådan situation beror på en konkret sygeplejefaglig vurdering, hvilke plejeopgaver, der skal prioriteres først.

Der er klaget over, at sygeplejerske A natten til den 30. marts 2004 havde fjernet s sengehest, således at han faldt ud af sengen.

Det fremgår samstemmende af klagen og af sygeplejerske As udtalelse til sagen, at ønskede sengehesten fjernet.

Sygeplejerske A har endvidere anført i sin udtalelse til sagen, at hun rådede ham til at få slået sengehesten op.

Det er nævnets opfattelse, at det er en patients egen afgørelse, hvorvidt sengehesten skal være oppe.

Det fremgår samstemmende af klagen og af sygeplejerske As udtalelse til sagen, at faldt ud af sengen i løbet af natten til den 30. marts 2004.

Der er endvidere klaget over, at sygeplejerske A ikke tilkaldte læge i forbindelse med faldet.

Sygeplejerske A har anført i sin udtalelse til sagen, at hun spurgte om han havde slået sig, specielt ved hovedet, hvilket han benægtede. Hun undersøgte ham og fandt ingen nye mærker eller rifter på hans krop. Hun fandt relevant omkring hændelsen, og at han ikke havde nedsat bevidsthed samt, at hans pupiller var normale.

Det er nævnets opfattelse, at det beror på en konkret sygeplejefaglig vurdering, hvorvidt der skal tilkaldes læge i en situation, som den konkrete.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at sygeplejerske A foretog en undersøgelse af , der var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte samlet, at sygeplejerske A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse s fald natten til den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på

Det fremgår endvidere samstemmende af klagen og af sygeplejerske As udtalelse til sagen, at der gik et stykke tid inden han kom op i sengen igen.

Sygeplejerske A har anført i sin udtalelse til sagen, at hun gik ind til da hun hørte ham kalde. Hun så, at han sad på gulvet og ringede efter hjælp. I ventetiden til hjælpen kom frem lagde hun et tæppe om .

Det er nævnets vurdering, at det ikke var muligt for sygeplejerske A at løfte op i sengen alene.

Nævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at tilkalde hjælp, da hun fandt siddende på gulvet den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på .

Der er klaget over, at s fald ikke er noteret i journalen.

Det er som nævnt ovenfor nævnets opfattelse, at det følger af lov om sygeplejersker, at sygeplejersker har pligt til at journalføre forhold af væsentlig betydning for plejen eller behandlingen af patient.

Det er nævnets opfattelse, at s fald i den konkrete situation måtte anses for et forhold af væsentlig betydning.

Nævnet finder i den konkrete situation, at sygeplejerske A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at undlade at notere i journalen, at var faldet ud af sengen natten til den 30. marts 2004 på apopleksi afdelingen på .

Det fremgår af sygeplejejournalen den 30. marts 2004 kl. 10.50, at ønskede overflytning til . En sygeplejerske konstaterede, at han ikke havde fejlsynkninger, men at maden samledes i højre kind, og at han havde brug for guidning ved spisning.

Nævnet finder på baggrund af ovennævnte samlet, at de øvrige sygeplejersker på apopleksi afdelingen handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres pleje af i perioden fra den 27. til den 30. marts 2004.