Klage over, at en assisterende person ved kejsersnit ikke havde en lægefaglig baggrund

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans uddelegering af ansvar for anvendelse af folkesundhedsvidenskabsstuderende til kursusreservelæge den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge for hendes behandling af i forbindelse med, at en folkesundhedsvidenskabsstuderende assisterede under kejsersnit den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge for ikke at have afholdt samtale med efter operationen den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552014

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling, Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans uddelegering af ansvar for anvendelse af folkesundhedsvidenskabsstuderende til kursusreservelæge <****> den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge <****> for hendes behandling af <****> i forbindelse med, at en folkesundhedsvidenskabsstuderende assisterede under kejsersnit den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge <****> for ikke at have afholdt samtale med <****> efter operationen den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var 27 år og andengangsfødende, og i graviditetsuge 37, da hun blev indlagt den 21. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Det var planlagt, at fødslen skulle sættes i gang den 24. september 2004.

var sat i behandling med præparatet Metyldopa på grund af forhøjet blodtryk.

Den 22. september 2004 begyndte fostervandet at sive, og om aftenen blev behandlingen med Metyldopa standset, da blodtrykket var lavt.

I løbet af natten til den 23. september 2004 blev kørt på fødegangen, og om morgenen besluttede kursusreservelæge at opsætte et drop til at stimulere veerne. Elektronisk overvågning af barnets hjertelyd havde vist et dyk i hjerterytmen, og efter opsættelsen af droppet, kom der op mod tre dybe fald i hjerterytmen. Kursusreservelæge besluttede derfor at foretage akut kejsersnit i samråd med en overlæge.

En folkesundhedsvidenskabsstuderende deltog efterfølgende under selve kejsersnittet, hvorved der forløstes en levende pige på 2500 gram.

fik inden udskrivelsen en samtale med en jordemoder og en læge, dog ikke med operatøren .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At den person, der assisterede den opererende læge ved kejsersnittet, ikke havde en lægefaglig baggrund.

2. At læge ikke tilså efter operationen, på trods af at hun havde lovet dette.

3. At blev udskrevet uden en uddybende samtale omkring det passerede.

Det er herved anført, at samtalen var meget overfladisk, og at måtte vente en uge på at få en samtale.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin uddelegering af ansvar for anvendelse af folkesundhedsvidenskabsstuderende til kursusreservelæge den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Kursusreservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i forbindelse med, at en folkesundhedsvidenskabsstuderende assisterede under kejsersnit den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

BegrundelseIndledningsvist skal nævnet bemærke, at klager over medicinstuderende og andre, der benyttes som medhjælp af sundhedspersoner, principielt ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet skal i stedet vurdere, om den pågældende sundhedsperson har instrueret og kontrolleret medhjælpen tilstrækkeligt.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at er en universitetsafdeling, og har derfor pligt til at modtage og undervise mange typer studerende. To gange om året er der praktikophold på gynækologisk/obstetrisk afdeling for folkesundhedsvidenskabsstuderende. Disse studerende får lov til at gå med ved stuegang, sidde i ambulatorier og gå med vagthavende læge. Det er en normal handling, at de studerende får lov til at klippe tråde eller med et instrument at holde maveskindet til side.

Det fremgår endvidere af overlæge s udtalelse til sagen, at alle, som endnu ikke fuldt behersker kirurgisk vask og omklædning, vil blive nøje instrueret heri og overvåget af både operationspersonale og de læger, som er til stede. Det normale ved et kejsersnit på gynækologisk/obstetrisk afdeling, er, at to læger assisterer hinanden, men ved et forventeligt, ukompliceret kejsersnit hænder det, at en læge må gå til et andet akut arbejde, og kejsersnittet kan da normalt let udføres blot ved assistance af operationssygeplejersken.

Det fremgår af kursusreservelæge s udtalelse til sagen, at hun introducerede den studerende for og dennes ægtefælle ved første samtale, og fortalte hvilken baggrund den studerende havde.

Det fremgår desuden af kursusreservelæge s udtalelse til sagen, at det i samråd med en overlæge blev besluttet, at den studerende skulle vaske sig sterilt til kejsersnittet, hvilket er afdelingens rutine for medfølgende studerende, således at disse kan komme tættere på operationsfeltet. Kursusreservelæge og operationssygeplejersken instruerede desuden grundigt den studerende i steril vask, aftørring af vaskede hænder, afspritning af hænder og iklædning af sterile klæder samt position ved operationslejet.

Det fremgår af kursusreservelæge s udtalelse til sagen, at hun ikke erindrer, hvorvidt en overlæge nåede at assistere hende til den første del af kejsersnittet, men at hun har udført mere end 100 kejsersnit selvstændigt og i flere tilfælde uden assistent, hvorfor hun og overlægen blev enige om, at hun kunne udføre kejsersnittet på uden overlægens assistance.

Det fremgår endvidere af kursusreservelæge s udtalelse til sagen, at den folkesundhedsvidenskabsstuderende alene assisterede hende i at holde et såkaldt spekel samt klippe suturer i forbindelse med syningen af åbningen i livmoderen og bugvæggen. Hele operationen blev – ifølge kursusreservelæge s udtalelse til sagen – udført af hende selv, men i undervisningsøjemed fortalte hun under operationen den studerende, hvad hun foretog sig.

Nævnet kan oplyse, at alle studerende indenfor de sundhedsfaglige studier agerer i deres praktiktid på sygehusafdelingerne på afdelingsledelsens ansvar.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at studerende fungerer som medhjælp for lægen, idet den studerende i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier for lægers medhjælp fungerer på lægens ansvar. Det er således den enkelte læges ansvar og vurdering, om en studerende kan bruges som lægens medhjælp, og alt hvad den studerende udfører, gøres på ansvar af den læge, som har udpeget den studerende som medhjælp.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin uddelegering af ansvar for anvendelse af folkesundhedsvidenskabsstuderende til kursusreservelæge den 23. september 2004, gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Nævnet finder endvidere, at kursusreservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med, at en folkesundhedsvidenskabsstuderende assisterede under kejsersnit den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 2. og 3. klagepunktKursusreservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved ikke at have tilset og afholdt samtale med efter operationen den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af kursusreservelæge s udtalelse til sagen, at hun altid tilstræber at gennemføre en samtale efter operationen med de patienter, hun opererer. På grund af travlhed i vagten og efterfølgende fridage/afspadseringsdage lader dette sig ikke altid gøre. Kursusreservelæge plejer at opfordre patienten til at kontakte afdelingen med henblik på en samtale med hende, såfremt der er uafklarede forhold omkring et fødselsforløb, men hun kan ikke specifikt erindre, hvorvidt hun opfordrede til dette.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at alle, der har gennemgået et akut kejsersnit, både får tilbudt samtale med en jordemoder, som tager sig af efterfødselssamtalen samt en læge inden udskrivelsen med henblik på at sikre, at der ikke er opstået komplikationer samt besvare spørgsmål om operationen og ting vedrørende eventuelt fremtidig graviditet og fødsel.

Det fremgår endvidere af overlæge s udtalelse til sagen, at afdelingen ikke har nogen fast instruks om, at operatøren ved kejsersnit eller andre operationer skal gennemgå en samtale med patienten i dagene efter. Dette fordi det på grund af akut arbejde de efterfølgende dage eller planlagt frihed ikke lader sig gøre.

Nævnet kan oplyse, at kursusreservelæger er under uddannelse til speciallæger i gynækologi og obstetrik. De har ofte et meget fastlagt skema i deres uddannelse, hvor de nogle dage er tilknyttet fødegangen, nogle dage sidder i gynækologisk ambulatorium, oplæres i ultralydsscanning eller foretager gynækologiske operationer. Det er i denne periode i karrieren meget vanskeligt at få kontinuitet i patientforløbene, herunder at følge patienter, man selv har opereret. Det er langt fra altid praktisk muligt, at udskrivningssamtalen udføres af den læge, der har opereret.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at andre læger end den, der har opereret, tilser patienten i forløbet efter operationen samt udskriver denne, hvilket skete i s tilfælde.

Det fremgår af journalen, at blev tilset den 23. september 2004 kl. 22.00 af en læge, hvor hun var i velbefindende. Der blev – ifølge journalen – afholdt barselsbesøg af en jordemoder den 28. september 2004, og den 30. september 2004 blev der afholdt udskrivningssamtale med .

Nævnet finder herefter, at kursusreservelæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at have afholdt samtale eller at have tilset efter kejsersnittet den 23. september 2004 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , idet disse anliggender blev varetaget af andre relevante sundhedspersoner på afdelingen.