Klage over ukorrekt omskæring og manglende smertedækning af 5 måneder gammel dreng

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 21. september 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552018

Offentliggørelsesdato:

30. maj 2006

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 21. september 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
kom sammen med sine forældre den 21. september 2004 til speciallæge med henblik på rituel omskæring, som blev udført samme dag i speciallæge s klinik under lokalbedøvelse. Speciallæge ordinerede efterfølgende behandling med Panodil mixtur.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog tilstrækkelig smertedækning i forbindelse med en omskæring, som blev udført af speciallæge i hans klinik den 21. september 2004.

Det er herved anført, at lægen ordinerede for lidt Panodil med mange smerter til følge.

2. At speciallæge beskadigede penishovedet under omskæringen den 21. september 2004 i sin klinik.

Det er herved anført, at forældrene ikke fik rådgivning i den forbindelse, og at beskadigelsen udløste unødige smerter hos .

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt
Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. september 2004.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 21. september 2004, at henvendte sig sammen med sine forældre til speciallæge med henblik på rituel omskæring. Speciallæge udførte omskæringen samme dag under anvendelse af den såkaldte klokkemetode, som består i, at ringen med afklemt hud afstødes af sig selv. Speciallæge ordinerede Mix Panodil Junior for smerte.

Nævnet kan oplyse, at det er normalt, når forhudens sammenvoksning med penishovedet løsnes i tilslutning til en omskæring så opstår der hos en stor del af patienterne en overfladisk hudafskrabning.

Nævnet finder, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 21. september 2004 i sin klinik.


Der klaget over utilstrækkelig smertedækning i forbindelse med omskæringen.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen anført, at han som smertebehandling i forbindelse med omskæringen gav en såkaldt penisblok med marcain og adrenalin. Efter operationen ordinerede han smertebehandling med 5 ml mixtur indenfor de første to timer og derefter 2½ ml mixtur hver 6. time. Speciallæge har endvidere anført, at han altid ordinerer fornyet henvendelse til ham, læge eller lægevagt såfremt der ikke er tilstrækkelig smertedækning.

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge ordinerede fornyet henvendelse til læge, såfremt smertedækningen var utilstrækkelig.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. september 2004 i sin klinik.