Klage over ukorrekt omskæring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af den 18. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 18. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0552024

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2006

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 18. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 18. juni 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

 

Hændelsesforløb

Den 18. juni 2003 fik foretaget omskæring af speciallæge i kirurgi .

Den 18. juli 2003 blev undersøgt på , idet han græd ved vandladning. Det blev konstateret, at havde tegn på urinvejsinfektion, samt at forhuden aragtigt var fastvokset til penis, hvorfor han blev henvist til kirurgisk afdeling, .

Undersøgelser på viste udtalt forhudsforsnævring samt tilgrundegåen af næsten hele penisskaftets hud. Den 20. juli 2003 blev opereret på s kirurgiske afdeling med fjernelse af den aragtige forhud. Herudover blev forhuden syet sammen med den meget lille mængde skafthud, der var tilbage.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af læge den 18. juni 2003 i dennes klinik i forbindelse med en omskæring.

Det er herved anført, at en måned efter omskæringen lukkedes urinrøret til, således at ikke kunne tisse, samt at han græd meget, når han forsøgte herpå.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge i kirurgi har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. juni 2003 i sin klinik.

Speciallæge i kirurgi har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 18. juni 2003 i sin klinik.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at: ”5 måneder gammel dreng henvendte sig med henblik på omskæring (cirkumcision)”.

Af journalen fremgår ikke at speciallæge forud for omskæringen indhentede oplysninger om s tilstand (sygehistorie), eller at han foretog en objektiv undersøgelse.

Nævnet finder, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han ikke forud for omskæringen optog sygehistorie samt foretog en objektiv undersøgelse.

Af journalnotater fra den 19. juli 2003 fremgår, at var blevet omskåret en måned tidligere uden komplikationer, og at han siden den 18. juli 2003 havde grædt ved vandladning.

Endvidere fremgår det af journalen, at der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvorved det blev konstateret, at s penis var skjult i en fedtpude.

Det er nævnets opfattelse, at på baggrund af beskrivelsen i journalen, må det anses for overvejende sandsynliggjort, at har en såkaldt uanselig penis (inconspicuous penis), hvor penis øjensynlig er lille, men hvor den faktisk er normal, når den strækkes/trækkes ud.

Nævnet kan oplyse, at tilstanden er beskrevet i urologisk litteratur og er kendt blandt urologer. Det kan dreje sig om en såkaldt ”webbed penis”, eller som i dette tilfælde mere sandsynlig en såkaldt ”concealed penis”, hvor penis er kamufleret af fedtpuden over skambenet, eller tilstanden kan opstå på grund af eller forværres efter omskæring.

Det er nævnets opfattelse, at fedtpuden, som havde over skambenet, medførte at penis fremtrådte kort, idet fedtpuden dækkede en del af selve penis og samtidig skubbede en del af penishuden frem over penishovedet (glans penis).

Videre kan nævnet oplyse, at hvis man ved omskæring ikke er opmærksom på denne tilstand, medfører det, at der medtages penisskafthud og altså ikke blot forhud.

Nævnet finder herefter, at det må anses som overvejende sandsynligt, at speciallæge bortskar ikke blot indre og ydre blad af forhuden, men samtidig en del af huden på selve penisskaftet. Den hud, som hos blev skubbet frem af fedtpuden, og som derfor så ud som værende en del af forhuden. Efterfølgende fæstnedes kanten af det bevarede indre blad til den afkortede hud på selve penisskaftet. Ved opheling forsnævredes huden ved basis af penis og en forhudsforsnævring (sekundær phimosis) opstod, og da speciallæge fjernede skafthud ved omskæringen var resultatet ”den minimale resterende skafthud”.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved omskæring af den 18. juni 2003, idet han ikke var opmærksom på, at havde en såkaldt uanselig penis.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af dagældende cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, at en journal blandt andet skulle indeholde oplysninger om årsagen til patientkontakten, undersøgelsesresultater samt iværksat behandling.

Nævnet finder herefter, at speciallæge ikke journalførte i overensstemmelse med reglerne herom, og at han derfor har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2.