Indberetning af klinisk tandtekniker, der udvidede en delprotese på egen hånd.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker for hans behandling af den 8 september 2004 i hendes hjem, jf. lov om kliniske tandteknikere § 6.

Sagsnummer:

0552204

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2006

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker <****> for hans behandling af <****> den 8 september 2004 i hendes hjem, jf. lov om kliniske tandteknikere § 6.

Hændelsesforløb
Den 8. september 2004 var klinisk tandtekniker tilkaldt til s hjem, da hun havde mistet – 4 (før-ste lille kindtand i venstre side af underkæben), og derfor ikke kunne holde underprotesen på plads. Protesen blev udvidet med en protesetand -4, og der blev sat en ekstra bøjle på -3 (hjørnetanden i venstre side af underkæben). Samme dag udarbejdede klinisk tandtekniker en hen- og tilbagevisningsblanket til tand-læge.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 23. juni 2005 indberettet klinisk tandtekniker s behandling af , idet han har overtrådt bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001 om afgrænsning af kliniske tandtekni-keres virksomhedsområde.

Nævnets afgørelse af indberetningen
Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6 ved sin behandling af den 8. septem-ber 2004.

Begrundelse
Nævnet har lagt vægt på, at i henhold til bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001, om afgrænsning af klinisk tandteknikeres virksomhedsområde, § 3, skal kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige delvise tandproteser foretages i fællesskab med en tandlæge. Forud for behandlingen skal den kliniske tandtekniker henvise patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge.

Nævnet kan oplyse, at den kliniske tandtekniker almindeligvis udfylder en såkaldt hen- og tilbagevisnings-blanket til tandlægen med et forslag til delprotesens konstruktion. Når tandlægen har undersøgt og eventuelt behandlet patienten og godkendt protesens konstruktion, underskriver og returnerer han hen- og tilbagevisningsblanketten til den kliniske tandtekniker, der først nu må påbegynde behandlingen.

Nævnet har lagt vægt, at der på hen- og tilbagevisningsblanketten, som klinisk tandtekniker udfyldte den 8. september 2004 ikke er tilbagevisning fra en tandlæge.

Nævnet har lagt vægt på, at der i klinisk tandtekniker s journalmateriale ikke er nogen dokumentation for et samarbejde med en tandlæge vedrørende delprotesen til underkæben.
Det er derfor nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker udvidede og korrigerede delprotesen til un-derkæben på egen hånd.

Nævnet finder anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med delprotese til un-derkæben.