Klage over operation i lillefinger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 19. juli 2004 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552515

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 19. juli 2004 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 19. juli 2004 blev opereret i højre lillefinger, idet han i forbindelse med sit arbejde havde pådraget sig et ledskred og et brud i højre lille finger.Ved undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling, fandt læge , at der var dropfinger på højre lillefinger med et afrivningsbrud ved strækkesenens (ekstensorsenen) tilhæftning til yderleddet, ligesom der var et ledskred i yderleddet.Det blev herefter foretaget operation i lillefingeren, hvor yderleddet blev fikseret.Klagen


Der er klaget over følgende:• at ikke modtog korrekt behandling af en brækket lillefinger.Det er herved anført, at skinnen om hans finger ikke blev anlagt korrekt. Det er endvidere anført, at han har smerter i fingeren og ikke kan bøje og strække den, ligesom der er mange funktioner, han har svært ved at udføre, fordi fingeren er defekt.Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. juli 2004.Begrundelse


Det fremgår af journalen den 19. juli 2004, at blev henvist til ortopædkirurgisk afdeling, idet han havde henvendt sig på skadestuen på et andet hospital, hvor man havde konstateret, at der var et ledskred og et brud i højre lillefingers yderled (phalanx distalis). Herefter var det vurderet, at han skulle overføres til behandling på .Ved undersøgelse konstaterede læge ifølge journalen den 19. juli 2004, at der ved højre lillefinger var dropfinger (fingerens yderled kunne ikke rettes ud). Strækkesenen til yderleddet var afrevet med et stykke af knoglen, og der var løshed og fejlstilling i leddet (subluxation). Læge fandt, at selvom fingeren blev lagt i den korrekte stilling på en skinne, så vedblev yderleddet med at være ustabilt, og han vurderede derfor, at der var indikation for at fiksere leddet gennem en operation.Det fremgår videre af journalen den 19. juli 2004, at læge forud for operationen af orienterede ham om, at han ikke måtte forvente at fingeren ville få normal funktion eller normal stilling igen, men at der altid ville være en smule dropfinger, ligesom fingeren formentlig også ville blive stivere.Det fremgår ligeledes af journalen denne dag, at læge ved operationen fikserede lillefingerens yderled ved hjælp af to metaltråde (K-tråde) i knoglen. Efter operationen blev det konstateret, at der var stabilitet i leddets stilling.Det er nævnets opfattelse, at det var relevant at foretage operation af s lillefinger.Det er videre nævnets vurdering, at læge ved valget af operationsmetode handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han med den valgte metode alene ophævede ledskreddet, men ikke forsøgte at trække det afrevne knoglestykke på plads og fiksere det samtidigt. Derved er der ikke foretaget operation for dropfinger.Nævnet finder at læge burde have anvendt en metode, der tilsigtede fiksation af det afrevne knoglestykke med senen og samtidig ophævelse og fiksation af ledskreddet i yderleddet.På den baggrund finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .