Klage over mangelfuldt opsyn hos lægevagten

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 12. juli 2004 i vagtlægelokalet, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552516

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 12. juli 2004 i vagtlægelokalet, <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 12. juli 2004 bragt til vagtlægelokalet i , idet han var faldet og havde fået en flænge i hovedet samt havde smerter i højre side af brystkassen.Da han ankom til vagtlægelokalet var lægen endnu ikke kommet til stede, men ambulancebehandlerne vurderede, at s bror kunne holde ham under observation.Vagtlægen ankom og foretog undersøgelse af . Såret i panden blev syet, og det blev vurderet, at kunne have pådraget sig en hjernerystelse, hvorfor han blev informeret om at henvende sig på ny, såfremt han fik det værre.blev efterfølgende indlagt på sygehuset, hvor man konstaterede lidt luft opadtil i højre lunge.Klagen


Der er klaget over følgende:• at ikke blev behandlet korrekt, da han henvendte sig til vagtlægen.Det er herved anført, vagtlægen vurderede, at han kunne efterlades på kontoret uden tilsyn i fem kvarter. Det er endvidere anført, at efter to dage blev undersøgt på , hvor det blev konstateret, at han havde hul i hovedet, et brud på den ene side samt et hul på den ene lunge.Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. juli 2004.Begrundelse


Det fremgår af vagtlægenotatet, at var faldet og havde slået hovedet. Han havde endvidere ondt i højre side af brystkassen.Ved sin undersøgelse konstaterede vagtlæge ifølge notatet, at havde fået en flænge i panden og hudafskrabninger (excoriationer) i ansigtet. Ved lytteundersøgelse af hjerte og lunger blev der konstateret luftskifte overalt, og vagtlægen fandt ikke tegn på brud (fraktur).Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han konstaterede, at havde normalt blodtryk og normalt reagerende pupiller i normal størrelse.Det fremgår videre af notatet, at flængen blev syet, og at vagtlæge mistænkte hjernerystelse (obs. commotio).Ifølge notatet og vagtlæge s udtalelse blev det aftalt, at s bror ville overnatte hos ham og vagtlægen informerede om, at der skulle tages ny kontakt til lægen, hvis blev ukontaktbar, fik kraftig hovedpine eller kastede op.Det er oplyst i klagen, at blev indlagt på sygehuset to dage senere, og at lægerne konstaterede, at han havde 2 brud i den ene side og hul i den ene lunge.Nævnet har bemærket, at det fremgår af journalen fra sygehuset den 13. juli 2004, at det ved undersøgelse af blev konstateret, at han havde vejrtrækningsbesvær (dyspnø) ved let aktivitet. Ved stetoskopiundersøgelse (St.p) blev der konstateret normal vejrtrækningslyd (vesikulær respiration) på begge lunger, og det var ikke muligt at høre nedsat respiration. Ved bankeundersøgelse (perkussion) blev der fundet normale lungegrænser og ingen tydelig hulhed.Ifølge journalen den 13. juli 2004 viste røntgenundersøgelse muligvis tegn på et mindre område med luft opadtil på højre lunge (kappepneumotorax). Det blev vurderet, at behandling ikke var nødvendig.Det fremgår af journalen den 14. juli 2004, at fortsat havde vejrtrækningsproblemer og ømhed ved berøring (palpationsømhed) af brystkassen. Det blev vurderet, at der kunne være tale om en sprækkedannelse (fissur) i et ribben, og han fik ordineret lungefysioterapi.Det fremgår af journalen den 15. juli 2004, at blev udskrevet fra sygehuset.Det er Patientklagenævnets opfattelse at berusede personer, som har pådraget sig et traume skal undersøges og observeres med speciel omhu.Det er Patientklagenævnets vurdering, at vagtlæge har foretaget en relevant undersøgelse af og givet relevant behandling i forhold til de gjorte fund.Det er anført i klagen, at vagtlæge , vurderede, at kunne efterlades i vagtlægelokalet, indtil han kom til stede.Således som sagen er oplyst for Patientklagenævnet, er det nævnets opfattelse, at de ambulancebehandlere, der afhentede på bopælen, traf beslutning om at køre til lægevagtens lokaler og afvente lægen. Det er endvidere oplyst for nævnet, at ambulancebehandlerne vurderede, at s bror kunne holde det fornødne opsyn indtil lægen ankom.Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at vagtlæge ikke havde indflydelse på afgørelsen om, at bringe til lægevagten eller den pågåede ventetid i vagtlægelokalet.Samlet finder nævnet, at vagtlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. juli 2004.