Klage over at kiropraktor ud fra et røntgenbillede ikke diagnosticerede knogleskørhed

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor for hendes behandling af i perioden fra den 15. juli til den 10. august 2004 på kiropraktisk klinik, , jf. kiropraktorlovens § 8.

Sagsnummer:

0552703

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Faggruppe:

Kiropraktorer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 15. juli til den 10. august 2004 på kiropraktisk klinik, <****>, jf. kiropraktorlovens § 8.

Hændelsesforløb


kontaktede den 14. juli 2004 kiropraktisk klinik, , på grund af rygsmerter svarende til lænd og lidt højere oppe i ryggen.

Smerterne havde stået på i 14 dage og var af uvis årsag. Smerterne blev forværret af hoste, kraftig vejrtrækning, løft samt stillingsskift. var ellers i det væsentligste tidligere rask.

Kiropraktor fandt normal og smertefri bevægelse af nakke og ryghvirvler. Der var smerter ved sidebøjning til højre og venstre samt ved udstrækning og drejning af brystdelen af rygsøjlen, og ligeledes var der smertebegrænset udstrækning og sidebøjning til højre af lænderyggen. Ved undersøgelse (palpation) af rygsøjlen var der ømhed og nedsat bevægelse svarende til 4., 8. og 11. brystryghvirvel, 5. lændehvirvel og 1. korsbenshvirvel på højre side. Ved berøringstryk i bugleje svarende til overgangen mellem bryst- og lændedelen af rygsøjlen gav dette smerteudstråling til brystbenet.

Der blev foretaget en røntgenundersøgelse, og denne viste umiddelbart uregelmæssig aflejring af knoglevæv fortil fra 8. til 11. brysthvirvel (anterior osteofytose th. 8 – th. 11). Der var også let grad af forfald/ nedsat funktion af bindevævet (degenerative bindevævsforandringer) i hvirvelsøjlens ledbånd, ledflader og båndskiver med tendens til forkalkning ved ledbånd og disses tilhæftninger på knoglerne svarende til lænderyggen (spondylarthrose l.g. columna.lumbalis.). Røntgenoptagelserne var beklageligvis af dårlig kvalitet (undereksponerede).

modtog efterfølgende behandlinger den 16, 19. og 21. juli 2004 hos kiropraktor . Der var let forværring i rygsmerterne på grund af, at havde udført malerarbejde.

Den 23. juli 2004 ved en ny konsultation gik det bedre med brystdelen af ryggen, men ikke i lænden.

Den 26. juli 2004 havde fået en albue ind i brystbenet, og dette forværrede smerterne svarende til brystdelen.

Den 28. juli 2004 blev det fortsat smerter i lændedelen, og blev anbefalet at opsøge egen læge med henblik på smertestillende medicin.

Yderligere behandlinger fandt sted den 30. juli samt den 5. og 10. august 2004. Den 11. august 2004 meldte afbud til kiropraktor-behandlingen.

Samme dag var hos egen læge på grund af vedvarende rygsmerter. Lægen fandt ingen neurologiske symptomer og anbefalede i øvrigt, at den kiropraktiske behandling stoppede. Der blev der aftalt ny konsultation med henblik på yderligere undersøgelser.

Den 13. august 2004 blev indlagt akut via skadestuen på ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af uudholdelige rygsmerter. Røntgenbilleder viste trykbrud svarende til 8. og 9. brysthvirvel (kompressionsfraktur svarende til th. 8 eller th. 9). CT- scanning viste udtalt sammenfald svarende til 11. brysthvirvel og flere mindre sammenfald på andre niveauer i rygsøjlen. Desuden bar ryggen præg af knogleskørhed. MR-scanning viste flere trykbrud svarende til 11. brysthvirvel samt 1. og 4. lændehvirvel. Endelig var der fremfald af båndskiven svarende til områder imellem 1. og 2. lændehvirvel. (diskusprolaps). Selve knoglestrukturen i området blev beskrevet med kalksvind (halisterese).

Den 31. august 2004 var til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling, , hvor man ikke havde yderligere behandling at tilbyde. Det blev vurderet, at det drejede sig om brud på basis af knogleskørhed (osteoporosefraktur).

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt undersøgt og behandlet.

Det er herved anført, at kiropraktoren så på røntgenbilleder af ryggen, inden behandlingen blev påbegyndt, og at hun i den forbindelse burde have opdaget, at der var tegn på knogleskørhed. Det er videre anført, at den oversete knogleskørhed medførte, at der blev givet en behandling, som forårsagede brud i rygsøjlen.

Nævnets afgørelse af klagen


Kiropraktor har overtrådt lov om kiropraktorer § 8 ved sin behandling af i perioden fra den 15. juli til den 10. august 2004 på kiropraktisk klinik, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 14. juli 2004 kontaktede kiropraktisk klinik, , på grund af rygsmerter svarende til lænd og lidt højere oppe i ryggen. Kiropraktor optog sygehistorien og noterede, at smerterne havde stået på i 14 dage og var af uvis årsag. Smerterne blev forværret af hoste, kraftig vejrtrækning, løft samt stillingsskift. var ellers i det væsentligste tidligere rask, men havde dog før haft lændesmerter i forbindelse med sit arbejde som murer. Han sov godt om natten uden hvilesmerter og kunne ligge på højre side.

Det fremgår videre af journalen, at kiropraktor endvidere foretog en objektiv undersøgelse af , hvor hun fandt normal og smertefri bevægelse af nakke og ryghvirvler. Der var smerter ved sidebøjning til højre og venstre samt ved udstrækning og drejning af brystdelen af rygsøjlen. Ligeledes var der smertebegrænset udstrækning og sidebøjning til højre af lænderyggen. Ved føleundersøgelse (palpation) af rygsøjlen var der ømhed og nedsat bevægelse svarende til 4., 8. og 11. brystryghvirvel, 5. lændehvirvel og 1. korsbenshvirvel på højre side. Ved berøringstryk i bugleje svarende til overgangen mellem bryst- og lændedelen af rygsøjlen gav dette smerteudstråling til brystbenet.

Det er noteret i journalen, at kiropraktor på baggrund af sygehistorien og den objektive undersøgelse besluttede sig for at foretage en røntgenundersøgelse af lænde- og brystryg. Hun konkluderede, at undersøgelsen viste uregelmæssig aflejring af knoglevæv fortil fra 8. til 11. brysthvirvel (anterior osteofytose th. 8 – th. 11). Der blev også vurderet at være let grad af forfald/ nedsat funktion af bindevævet (degenerative bindevævsforandringer) i hvirvelsøjlens ledbånd, ledflader og båndskiver med tendens til forkalkning ved ledbånd og disses tilhæftninger på knoglerne svarende til lænderyggen (spondylarthrose l.g. columna.lumbalis.).

Nævnet har gennemgået den pågældende røntgenundersøgelse og har lagt til grund, at kvaliteten af denne undersøgelse var så dårlig, at det ikke udgjorde et tilstrækkelig sikkert billeddiagnostisk grundlag.

Det er således nævnets opfattelse, at kiropraktor burde have foranstaltet en omfotografering, så hun havde opnået røntgenbilleder af diagnostisk kvalitet.

Nævnet skal samtidig bemærke, at såfremt et røntgenbillede af diagnostisk kvalitet den 15. juli 2004 havde vist knogleskørhed (osteoporose), så ville kiropraktor have haft anledning til at henvise til videre lægelig udredning, førend eller i forbindelse med indledning af behandlingen.

Det fremgår af journalen, at modtog kiropraktiske behandlinger den 16, 19. og 21. juli 2004 hos kiropraktor . Der var let forværring i rygsmerterne på grund af, at havde udført malerarbejde. Den 23. juli 2004 ved en ny konsultation gik det bedre med brystdelen af ryggen, men ikke i lænden.

Det er videre noteret i journalen, at den 26. juli 2004 havde fået en albue ind i brystbenet, og dette forværrede smerterne svarende til brystdelen. Den 28. juli 2004 var der fortsat smerter i lændedelen, og blev anbefalet at opsøge egen læge med henblik på smertestillende medicin.

Yderligere behandlinger fandt sted den 30. juli samt den 5. og 10. august 2004. Den 5. august 2004 oplyste , at han svømmede hver morgen, og den 10. august 2004 fortalte han, at der var forværring ved cykling. Den 11. august 2004 meldte afbud til kiropraktor-behandlingen.

Det følger af egen læges journal, at den 11. august 2004 var hos egen læge på grund af vedvarende rygsmerter. Lægen fandt ingen neurologiske symptomer og anbefalede i øvrigt, at den kiropraktiske behandling stoppede. Der blev der aftalt ny konsultation med henblik på yderligere undersøgelser.

Det fremgår endelig af sygehusjournalen den 13. august 2004, at blev indlagt akut via skadestuen på ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af uudholdelige rygsmerter.. Røntgenbilleder viste trykbrud svarende til 8. og 9. brysthvirvel (kompressionsfraktur svarende til th. 8 eller th. 9). CT-scanning viste udtalt sammenfald svarende til 11. brysthvirvel og flere mindre sammenfald på andre niveauer i rygsøjlen. Desuden bar ryggen præg af knogleskørhed. MR-scanning viste flere trykbrud svarende til 11. brysthvirvel samt 1. og 4. lændehvirvel. Endelig var der fremfald af båndskiven svarende til områder imellem 1. og 2. lændehvirvel (diskusprolaps). Selve knoglestrukturen i området blev beskrevet med kalksvind (halisterese).

Det er nævnets opfattelse, at der hverken ud fra s beskrivelser eller ud fra kiropraktor s journaloptegnelser af behandlingsforløbet er forhold, som understøtter, at den behandling, som kiropraktor gav i perioden 15. juli til 10. august 2004 var medvirkende årsag til de kompressionsfrakturer, som senere blev konstateret i s ryg. Såfremt en behandling havde medført et brud, havde sandsynligvis ikke oplevet, at den store forværring af rygsmerterne først optrådte 3 dage efter den sidste behandling hos kiropraktoren.

Nævnet finder derefter ud fra de samlede omstændigheder, at kiropraktor handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden 15. juli til 10. august 2004 på kiropraktisk klinik, , da hun indledningsvist ikke foretog en røntgenundersøgelse af tilstrækkelig god kvalitet.