Klage over knystoperation samt manglende information omkring komplikationer og bivirkninger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans information af i forbidnelse med behandling den 8. maj 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 8. maj 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552802

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information af <****> i forbidnelse med behandling den 8. maj 2003 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 8. maj 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev efter forundersøgelse på grund af forfodsfald med problemer med venstre fods lilletå, hård hud samt knyst opereret af speciallæge i hans klinik den 8. maj 2003.

fik efterfølgende smerter i venstre fod.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling den 8. maj 2003 af speciallæge i hans klinik.

Det er herved anført, at der under operationen er sket skade ved s venstre lilletås grundled, som er blevet stift. Endvidere, at s lilletå peger op ad, og at hun som følge heraf har svært ved at finde sko, hun kan gå i.

2. At ikke fik tilstrækkelig information forud for indgrebet den 8. maj 2003 i speciallæge s klinik.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. maj 2003 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 23. december 2002, at var til konsultation hos speciallæge efter henvisning på grund af langvarigt forfodsfald, problemer med venstre 5. tå og hård hud. Speciallæge bestilte blodtryksmåling af foden.

Speciallæge informerede ifølge journalnotat den 5. maj 2003 om, at blodtryksmålingen ikke viste unormale forhold, og at han fandt indikation for knystoperation.

Det fremgår af journalen den 8. maj 2003, at operationen blev udført denne dag. Speciallæge fjernede noget af den fremspringende knogle fra grundleddet og strammede ledkapslen op.

Nævnet finder på baggrund af operationsbeskrivelsen, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. maj 2003 i sin klinik.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 8. maj 2003 i sin klinik.

Begrundelse


Der er klaget over, at ikke blev informeret om risiko for komplikationer og bivirkninger forud for operationen den 8. maj 2003.

Speciallæge har anført i sin udtalelse til sagen, at han ved denne operation ikke fandt det nødvendigt at orientere om risici.

Nævnet kan oplyse, at en mindre alvorlig, men ofte forekommende komplikation ved indgreb på 5. tås grundled, er at der kommer en mindre deviation af tåstillingen på grund af skrumpning og arvæv omkring ledkapslen. Desuden kan der være langvarig hævelse og ømhed omkring tåens grundled.

Det er nævnets opfattelse, at patienten forud for en sådan operation oplyses om dels sårhelingskomplikationer og dels det kosmetiske resultat, som ofte ender med en mindre deviation af lilletåen enten til siden eller opad. En vigtig del af informationen er også oplysning om korrekt fodtøj med bred skosnude, som giver plads til tæerne. Det er også almindeligt, at der er et langvarigt problem med hævelse, som kan vare 6-12 måneder.

Det er nævnets opfattelse, at det følger af lov om patienters retsstilling, at en læge som udgangspunkt har pligt til at informere om risici for hyppige, mindre alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Nævnet finder på denne baggrund af ovennævnte, at speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for operationen den 8. maj 2003 i hans klinik.