Klage over manglende udtagelse af biopsi ved mammografisk undersøgelse og manglende fastsættelse af opfølgende kontrol.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 6. maj 2003 på røntgenafdelingen , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0553201

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2006

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 6. maj 2003 på røntgenafdelingen <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb

Den 15. april 2003 blev 32-årige under egen læges ferie af en anden praktiserende læge henvist til mammografi i røntgenafdelingen, , på grund af en mindre knude i højre bryst. Da egen læge var hjemvendt fra ferie, henvendte hun sig, da mammografien først var bestilt til den 4. juni 2003. Lægen påviste en dybtliggende og forskydelig knude i det højre bryst. Ved skrivelse af 29. april 2003 til billeddiagnostisk afdeling, , understregede lægen, at der var mistanke om en kræftknude.

Den 6. maj 2003 foretog overlæge , røntgenafdelingen, , den mammografiske undersøgelse. Ved objektiv undersøgelse af brystet fandt overlæge en lille, blød og frit forskydelig fortætning på størrelse med en lillefingernegl i højre bryst. Røntgenundersøgelsen viste ingen fortætninger eller mikroforkalkninger som tegn på kræftsygdom, og ved ultralydsscanning var der normalt opbygget kirtelvæv.

Den 24. marts 2004 blev undersøgt hos sin praktiserende læge, som fandt samme knude i højre bryst, men nu mindre dybtliggende og henviste til fornyet mammografi på røntgenafdelingen, .

Den 13. maj 2004 blev denne undersøgelse udført. Ved klinisk undersøgelse var der en 5-7 mm stor, lidt kantet knude i brystet. På røntgenbilledet var der en fortætning på 1,5 cm i diameter, og der var mistanke om en mikroforkalkning heri. Ultralydsundersøgelsen viste en absolut kræftlignende svulst på godt 1 cm i diameter. Der blev foretaget nålebiopsi og aftalt kontrol på billeddiagnostisk afdeling.

Den 18. maj 2004 viste biopsiresultaterne kræft (invasivt voksende ductuscarcinom gr. II)

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 6. maj 2003 i forbindelse med en undersøgelse af sit ene bryst, idet der ikke blev foranlediget biopsitagning eller planlagt aftale om fornyet mammografi eller opfølgende kontrol hos egen læge.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 6. maj 2003 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 15. april 2003 af en praktiserende læge under egen læges ferie blev henvist til mammografi på røntgenafdelingen, , da hun havde følt en knude i højre bryst.

Af henvisningen fra lægen fremgår det, at der var let bindevævsdannelse (fibroadenomatose) i begge bryster og et lidt mere fast område på højre side midt for brystvorten, men der var ingen egentlig knude.

Det følger af journalen, at undersøgelsen derfor ikke blev prioriteret som hastende, og fik først tid til mammografi den 4. juni 2003.

Af journalen fremgår det, at på grund af den lange ventetid henvendte sig til egen læge, da denne var hjemvendt fra ferie. Lægen undersøgte hende og fandt en tydelig 2 cm stor knude i højre bryst. På baggrund af dette fund blev røntgenafdelingen, , anmodet om at opprioritere mammografien til henvisningsgruppe 1 eller 2, da lægen havde mistanke om, at der var tale om en ondartet knude. Mammografien blev herefter fremskyndet til den 6. maj 2003.

Det fremgår af journalen den 6. maj 2003, at overlæge foretog mammografiundersøgelsen og fandt en lille blød fortætning på størrelse med en lille fingernegl i højre bryst, men ganske normale forhold ved mammografi. En supplerende ultralydsscanning viste ligeledes normalt opbygget kirtelvæv i det pågældende område. Der blev herefter ikke fastsat yderligere kontrol.

Det følger af journalen, at den 13. maj 2004 fik foretaget en ny mammografi, da hun fortsat kunne føle en mindre knude i sit højre bryst. Undersøgelsen viste både ved føleundersøgelse, mammografi og ultralydsscanning tegn på en ondartet knude. Diagnosen blev bekræftet ved en vævsprøve.

Patientklagenævnet har gennemset mammografierne fra henholdsvis den 6. maj 2003 og 13. maj 2004 og har lagt til grund, at der på sidstnævnte er en lille, men typisk ondartet knude i højre bryst. Sammenholdt hermed er der på optagelserne fra den 6. maj 2003 en let fortætning af kirtelvævet det pågældende sted, men intet der adskiller sig fra de lette bindevævsdannelser, der i øvrigt findes brystet og afgjort intet, der giver mistanke om egentlig knudedannelse.

Det er herefter nævnets opfattelse, at det den 6. maj 2003 var fagligt korrekt at bedømme undersøgelsen som normal.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at hun hos yngre kvinder med en følelig knude, der hverken kan ses på mammografi eller ultralydsscanning, opfordrer kvinden til at kontakte egen læge til fornyet vurdering.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af vejledning af 25. oktober 1999, at Sundhedsstyrelsen anbefaler principperne for triple-diagnostik i form af udvendig brystundersøgelse, billeddiagnostik og vævsprøvetagning følges ved mistanke om brystkræft, herunder eksempelvis en følelig knude.

Nævnet kan videre oplyse, at det er lægefagligt acceptabelt at undlade biopsi, når der er tale om yngre kvinder med et vagt, ukarakteristisk og efter al sandsynlighed godartet palpationsfund, som hverken er synlig på mammografibilleder eller ved ultralydsundersøgelse.

I s tilfælde havde egen læge imidlertid stor mistanke om brystkræft og fremsendt fornyet henvisning for at fremskynde mammografiundersøgelsen, og der var diskrepans mellem egen læge og overlæge s palpationsfund. På den baggrund er det nævnets opfattelse, at overlæge under alle omstændigheder burde have foretaget en palpationsvejledt biopsi eller som minimum have foranlediget kontrol inden for en til to menstrautionscykli.

Nævnet finder ud fra disse omstændigheder, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. maj 2003 på røntgenafdelingen, .