Klage over vægtøgning i forbindelse med behandling med antidepressivt præparat.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans information af den 1. juli i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

05F003

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans information af <****> den 1. juli i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb
henvendte sig den 1. juli 2003 til praktiserende læge , fordi hun havde søvnproblemer, og sovemedicin ikke afhjalp disse. Læge ordinerede Tolvon, som er et antidepressivt præparat med betydelig søvnfremmende virkning.

tog herefter 14 kg på over en periode på ca. 4 uger.

Klagepunkter
Der er klaget over følgende:

• At ikke blev informeret om, at medicinen mod søvnproblemer kunne forårsage vægtøgning.

har anført, at hun i løbet af ca. fire uger tog 14 kg på.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 1. juli 2003 i sin klinik.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 1. juli 2003, at henvendte sig til læge , idet hun havde søvnbesvær, og sovemedicin ikke virkede. Læge ordinerede Tolvon (doseret med 1 tablet til natten). Ifølge medicinkortet udskrev han 30 stk.

Det fremgår af såvel s klage som af læge s udtalelse til sagen, at han ikke informerede hende om risikoen for vægtøgning i forbindelse med behandling med Tolvon.

Det følger af lov om patienters retsstilling, at patienter har ret til at få information om behandlingsmuligheder herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Der er dog som udgangspunkt ikke pligt til at informere om bagatelagtige komplikationer og bivirkninger. Hvorvidt, der er tale om bagatelagtige komplikationer og bivirkninger, skal vurderes i forhold til alvoren af den sygdom, der behandles for.

Ifølge læge s udtalelse til sagen, skyldes den manglende information om risikoen for vægtøgning, at man i forbindelse med en tidsmæssig afgrænset behandling ikke vil kunne forvente nogen nævneværdig påvirkning af vægten.

Patientklagenævnet kan oplyse, at behandling med præparatet Tolvon medfører risiko for få bivirkninger, som tørhed af munden, svimmelhed, træthed, søvnfremkaldende virkning, krampetilfælde og forstyrrelse af hjerterytmen. Vægtøgning af noget betydende omfang indgår derimod ikke i præparatets bivirkningsprofil.

Det er nævnets opfattelse, at risikoen for mindre vægtøgning sammenholdt med søvnløshed må betegnes som bagatelagtig, hvorfor læge i henhold til lov om patienters retsstilling ikke havde nogen pligt til at informere herom.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af den 1. juli 2003 i sin klinik.