Klage over manglende antibiotisk og smertestillende behandling.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 2. maj 2002 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F004

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 2. maj 2002 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbkom den 2. maj 2002 under arbejde i haven til skade og skar sig på venstre håndryg. Han henvendte sig derfor samme dag på skadestuen, , hvor han blev behandlet af reservelæge .

Reservelæge anlagde lokalbedøvelse og en sygeplejerske rensede såret, som herefter blev syet sammen af reservelæge .

Dagen efter opsøgte lægevagten, idet der var hævelse af håndryggen, og der blev påbegyndt behandling med antibiotika. Den 4. maj 2002 henvendte han sig igen i skadestuen, hvor en reservelæge ordinerede antibiotikabehandlingen forsat og iværksatte immobilisering af håndleddet med en gipsskinne. blev herefter kontrolleret tre gange i ortopædkirurgisk ambulatorium, , frem til den 13. maj 2002.

I december 2002 blev efter henvisning fra egen læge igen undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, da han havde problemer med at bøje grundleddet på venstre hånds langfinger. Der blev efter røntgenundersøgelse henvist til genoptræning i ergoterapien.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling, idet der ikke blev iværksat antibiotisk behandling, og ikke fik udleveret smertestillende medicin. Endvidere ville lægen sy såret uden at foretage sårrensning og bedøvelse, hvilket sygeplejersken afværgede.


Nævnets afgørelseLæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 2. maj på skadestuen, .

BegrundelseReservelæge har ifølge skadejournalen foretaget en relevant undersøgelse samt behandling af . Der er fundet normal sene- og nervefunktion til pegefingeren. Bevægeligheden var fri og normal.

Undersøgelsen giver ingen anledning til at reservelæge skulle have mistænkt, at der var sket skade på sener, nerver endsige knogler. Der var derfor ingen begrundelse for at hun skulle have ordineret røntgenundersøgelse af hånden.

Der blev foretaget lokalbedøvelse og sårvask, hvorefter såret blev syet sammen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at dette er den helt almindelige procedure ved sår opstået på denne måde. Det er ikke sædvanligt, at give forebyggende antibiotika til alle skadestuepatienter, der kommer med sår. Den bedste behandling er sårrensning. Risikoen for at udvikle modstandsdygtige bakterier ville være alt for stor, dersom man gav forebyggende antibiotika til alle patienter, der kom i skadestuen med sår.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det ikke er vanlig rutine at give patienter med sår smertestillende medicin i forbindelse med deres besøg på skadestuen, da de selv kan og skal anskaffe sig denne medicin.

På den baggrund finder nævnet at reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. maj 2002 i skadestuen, .