Klage over punktering af lunge ved udtagning af biopsi

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hendes information af den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

05F008

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hendes information af <****> den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløbfik den 19. januar 2004 foretaget en mammografi og ultralydsundersøgelse af brysterne på røntgenafdelingen, . Da der i højre bryst blev konstateret en lille knude, blev der udtaget en celleprøve herfra. I forbindelse med udtagningen af celleprøven blev dårlig. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse af brystkassen, som viste, at hun havde fået et mindre sammenfald af lungen på højre side, hvorfor hun fik anlagt et dræn.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med udtagning af prøve fra brystet, idet der blev stukket for dybt med kanylen, hvilket forårsagede, at den højre lunge klappede sammen. Endvidere var den udtagne prøve ikke anvendelig

Det er herved anført, at den første læge havde stort besvær med at udtage prøven, hvorfor den tilstedeværende overlæge efter flere forsøg selv udtog den.

2. At der ikke blev givet en tilstrækkelig, forståelig information, herunder at ikke blev informeret om de risici, der kunne være forbundet med udtagelsen af prøverne.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktLæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af beskrivelsen af undersøgelsen den 19. januar 2004, at læge foretog klinisk undersøgelse, mammografi og ultralydsscanning med efterfølgende celleprøve (finnålsbiopsi) fra s højre bryst, idet der var blevet påvist en lille knude i brystet.

Det fremgår endvidere af beskrivelsen, at i forbindelse med biopsitagningen fik vejrtrækningsproblemer, hvorfor der blev foretaget røntgenundersøgelse af brystkassen, som viste, at der var sket et sammenfald af lungen på højre side med en 3 cm bred luftbræmme mellem lungen og brystvæggen opadtil. blev derfor sendt til modtagelsen, hvor der efterfølgende blev anlagt dræn i brysthulen.

Læge har anført i sin udtalelse, at det ikke var muligt for hende at udhente tilstrækkeligt materiale ved den ultralydsvejledte punktur, hvorfor den superviserende overlæge måtte udtage en supplerende celleprøve.


Nævnet kan oplyse, at finnålsbiopsi af en knude i brystet normalt er en risikofri procedure, hvor eneste bivirkning er forbigående smerter og eventuelt en lille blodsamling. Hos magre patienter kan brystkassens væg være forbavsende tynd, og hvis knuden i brystet ligger tæt ind mod brystvæggen, kan biopsinålen utilsigtet perforere lungehinden/lungen med heraf følgende risiko for udsiven af luft i brysthulen. Dette er en velkendt, om end sjældent forekommende komplikation til biopsitagning af en knude i brystet. Perforationen kan være ubehagelig, men er ufarlig, hvis den erkendes i tide og behandles korrekt.

Nævnet finder, at den behandling modtog af læge ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet den opståede perforation af højre lunge var en hændelig komplikation til indgrebet, som ikke var en følge af manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra læge s side.

Nævnet finder endvidere, at blev behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, da hun i forbindelse med biopsitagningen fik vejrtrækningsproblemer.


Nævnet skal bemærke, at den udtagne celleprøve ifølge mikroskopibeskrivelsen kun indeholdt få celler, men at der var tilstrækkeligt med celler til at stille diagnosen brystkræft.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktLæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse


Læge har anført i sin udtalelse, at blev informeret om, at der var fundet forandringer i højre bryst, og at der, for at man kunne komme diagnosen nærmere, skulle tages en finnålsbiopsi. Hun blev endvidere i henhold til afdelingens instruks informeret om, at en finnålspunktur normalt kun medfører lette, forbigående smerter.

Læge har videre anført, at der arbejdes i team i røntgenafdelingen, og at tillige blev informeret af den tilstedeværende sygeplejerske og af den tilkaldte overlæge.

Nævnet finder, at blev tilstrækkeligt informeret forud for undersøgelsen den 19. januar 2004 på røntgenafdelingen, . Nævnet finder således, at ikke burde have været informeret om risikoen for perforation af lunge i forbindelse med udtagning af finnålsbiopsien, da der er tale om en meget sjældent forekommende komplikation, som under normale forhold ikke er alvorlig.