Klage over abortindgreb

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere for hans behandling af den 12. maj 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F015

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2005

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for hans behandling af <****> den 12. maj 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbblev den 26. april 2004 henvist af sin praktiserende læge, til gynækologisk afdeling, , med henblik på at få foretaget en kirurgisk provokeret abort.

blev modtaget den 12. maj 2004 på gynækologisk afdeling, hvor hun blev undersøgt. Fostrets alder (gestationsalderen) blev ud fra sidste menstruation den 11. marts 2004, fastsat til 8 uger + 4 dage og efterfølgende ultralydsskanning viste alderen på 8 uger og 3 dage.

Selve abortindgrebet blev foretaget af læge , og det udhentede materiale blev vurderet, som indeholdende sparsom mængde abortvæv og derfor ikke sendt til mikroskopi.

Efterfølgende udeblev s menstruation og hendes praktiserende læge foretog derfor to graviditetstests, der begge var positive. Der blev desuden foretaget hormonbestemmelse (serum HCG), der var stærkt forhøjet, som udtryk for graviditet.

s blev henvist til ultralydsskanning som den12 juli 2004 viste, at fosterets alder var 17 uger + 4 dage.


KlagenDer er klaget over følgende:

• At lægen ikke udførte indgrebet den 12. maj 2004 korrekt.

har herved anført, at hun skulle have foretaget abort, og at det efterfølgende viste sig, at hun fortsat var gravid.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. maj 2004 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 12. maj 2004, at blev henvist af praktiserende læge med henblik på, at få foretaget en provokeret abort ved en graviditetslængde på 8 uger + 3 dage. Graviditetslængden blev bekræftet ved ultralydsskanning. Herefter foretog læge en kirurgisk abort ved sugemetoden. Lægen skønnede, at der var udhentet normal mængde graviditetsprodukt, og der blev derfor ikke foretaget mikroskopisk undersøgelse af det udhentede væv.

Nævnet kan oplyse, at der ikke er noget krav om mikroskopisk undersøgelse af det udhentede væv, og selv om dette var gjort kunne man ad denne vej ikke med sikkerhed have konstateret, at abortindgrebet var udført fuldstændigt.

Det er nævnets vurdering, at læge foretog indgrebet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, og at indgrebet var i overensstemmelse med afdelingens rutine.

Ifølge journalen den 12. juli 2004 var til undersøgelse, da hun ikke havde haft menstruation siden aborten. Ved ultralydsskanning viste det sig, at hun stadig var gravid, nu i uge 17 + 4 dage, og at fostret havde en normal vækst.


Nævnet kan oplyse, at det er en kendt, men sjældent forekommende komplikation, til kirurgisk abort ved sugemetode, at dele af graviditeten ikke kommer med ud, og i yderst sjældne tilfælde fortsætter graviditeten og udvikler sig videre i et normalt forløb.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at det skyldes en meget sjældent hændelig komplikation til den kirurgiske abort.

Nævnet finder herefter ikke anledning til at udtale, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. maj 2004 på gynækologisk afdeling, .