Klage over overskæring af nerve i forbindelse med muskelvævsprøve

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 24. maj 2004 på anæstesiologisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F017

Offentliggørelsesdato:

1. september 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin, Karkirurgi, Kirurgi

Faggruppe:

Farmakonomer, Fodterapeuter, Bioanalytikere-hospitalslaboranter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 24. maj 2004 på anæstesiologisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev den 24. maj 2004 indlagt på anæstesiologisk afdeling på nblik på operativ undersøgelse for
allergi mod bedøvelsesmidler den følgende dag.
Overlæge udtog den følgende dag en muskelvævsprøve fra s venstre lår. Prøven viste, at
ikke var overfølsom over for bedøvelse.
fik efter indgrebet prikkende og jagende smerter på venstre lår, hvilket medførte, at måtte holde
op med at arbejde.

Klagen

Der er klaget over følgende:
• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en operation den 25, maj 2004 på
hun fik skåret en nerve over.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. maj 2004 på
anæstesiologisk afdeling på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 24. maj 2004, at blev indlagt på med henblik på at få foretaget en
operativ undersøgelse af , hvorvidt hun led af en særlig overfølsomhed over for bedøvelsesmidler såkaldt
malign hypertermi på grund af mistanke om tidligere tilfælde heraf.
Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 25. maj 2004, at overlæge udførte undersøgelsen,
hvorved der blev taget en vævsprøve af muskulaturen i s venstre lår.
Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at han skar et 8 cm langt snit i huden og pressede vævet
til side for at skaffe adgang til musklens bindevævshinde. Bindevævshinden blev klippet op og der blev taget
fem prøver på henholdsvis 230 mg, 139 mg, 141 mg, 96 mg og 110 mg. Derefter syede han
bindevævshinden sammen. Til sidst syede han hud og overhud sammen og anlagde lokalbedøvelse omkring
såret og forbandt det.
Der er klaget over, at overlæge kom til at skære en nerve over under indgrebet, hvilket medførte
stikkende og jagende smerter.
Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved enhver gennemskæring af huden kan forekomme overskæring af
små hud nervegrene. Disse har et individuelt varierende forløb, hvorfor det ikke er muligt at undgå dem og
overskæring af dem kan resultere i stikkende og jagende smerter samt følelsesløshed.
Nævnet finder på baggrund af ovennævnte samlet, at overlæge handlede i overensstemmelse med
normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. maj 2004 på
anæstesiologisk afdeling på .