Klage over amputation af ben

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A, afdelingslæge B og 1. reservelæge C for deres behandling af den 3. oktober og den 12. samt 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F018

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2005

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A, afdelingslæge B og 1. reservelæge C for deres behandling af <****> den 3. oktober og den 12. samt 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbfik i 1990 konstateret forkalkning i blodårerne i benene. Fra 1994 og frem blev der foretaget flere karoperationer på karkirurgisk afdeling, . Den 1. oktober 2003 blev han henvist til ortopædkirurgisk afdeling, , med henblik på amputation på venstre ben, da man ikke kunne tilbyde yderligere hjælp i form af karoperationer.

Ved undersøgelse den 2. oktober 2003 fandt man venstre fod kold og nederste del af venstre skinneben køligt. Det fremgår af journalen, at var indforstået med amputation.

Den 3. oktober 2003 undersøgte afdelingslæge A på operationsgangen og fandt, at benet var varmt indtil den nederste tredjedel med bevaret muskelfunktion og følesans. Under operationen bemærkede han ligeledes, at alle muskler var "ganske pænt kontraktible med pæn blødning", altså at musklerne fungerede og havde blodforsyning.

Af journalnotat den 6. oktober 2003 fremgår, at stumpen så ualmindelig nydelig ud. Der var i efterforløbet en del smerter, som blev afhjulpet med assistance fra s smerteenhed med et smerteplaster.

Den 21. oktober 2003 planlagde afdelingslæge A udskrivning til den 23. oktober 2003 og derefter ambulant kontrol fire uger efter samt genoptræning med protesen, som da skulle være tilpasset. Stumpen blev beskrevet som ganske nydelig.

Den 12. november 2003 blev henvist fra sin praktiserende læge til på grund af tiltagende smerter i benstumpen. blev undersøgt af afdelingslæge B, som fandt stumpen pæn med lidt sårskorpe på spidsen, uden infektionstegn. Der var ømhed bag på stumpen, som blev tilskrevet et traume mod en radiator, som selv fortalte om. Det fremgår, at havde en tid den følgende dag i fysioterapien, og der blev sendt henvisning til smerteenheden.

Den 18. november 2003 blev set i kirurgisk ambulatorium efter kontakt fra fysioterapeut. Benstumpen var rød og hævet og med pussekretion. var ikke interesseret i yderligere amputation, hvorfor man aftalte at forsøge at behandle benstumpen uden amputation i første omgang.

blev indlagt samme dag, den 18. november 2003, og 1. reservelæge C foretog operation med fjernelse af alt dødt væv omkring stumpen. Herefter var der ikke væv til at lukke omkring knoglen. 1. reservelæge C noterede i journalen, at skulle informeres om amputation over knæleddet, hvis han accepterede det.

Ved undersøgelse den 19. november 2003 var der fortsat dødt væv, og fik at vide, at det eneste behandlingstilbud var amputation over knæet.

Den 20. november 2003 var der temperaturforhøjelse, og man havde en samtale med og hans hustru og søn om amputation over knæet. De var indforstået med indgrebet.

Den 21. november 2003 foretog 1. reservelæge C operation med amputation af nederste del af lårbenet, idet han sikrede sig, at musklen over amputationsniveau var frisk.

Den 2. december 2003 blev udskrevet til fortsat behandling i fysioterapien.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 3. oktober til den 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, .

har herved anført, at han ved den første operation fik sat for lidt af sit venstre ben. Han har endvidere anført, at det ved en konsultation i november 2003 ikke blev opdaget, at koldbranden havde bredt sig. Endelig har han anført, at han ved den anden operation den 21. november 2003 fik sat så meget af sit lårben, at han nu har svært ved at gå.

Nævnets afgørelse af klagenAfdelingslæge A, afdelingslæge B og 1. reservelæge C har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 3. oktober, og den 12. samt 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at var gennemgået karkirurgisk, og der var ikke yderligere karkirurgiske muligheder.

Det fremgår desuden af journalen den 3. oktober 2003, at den foretagne amputation blev foretaget efter helt sædvanlige retningslinier, hvor man sikrede sig fornuftigt bløddelsdække henover benstumpen.

Nævnet kan oplyse, at det forhold, at man efterfølgende måtte foretage fornyet amputation på højere niveau, ikke er helt usædvanlig ved den aktuelle type behandling og patienter, og skyldes, at man stiler mod at opnå så lavt amputationsniveau som muligt for at forbedre mulighederne for proteseforsyning.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at afdelingslæge A har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med operationen af den 3. oktober 2003 på .

Det fremgår af journalen den 12. november 2003 at blev henvist til ortopædkirurgisk afdeling på grund af tiltagende smerter i amputationsstumpen. Afdelingslæge B foretog en grundig objektiv undersøgelse, herunder gennemføling af stumpen for at udelukke infektion og han sikrede sig, at der fortsat var god kontakt med , og at man hurtigt kunne iværksætte en fornyet kontrol, hvis tilstanden skulle blive forværret. Endvidere blev den smertestillende behandling relevant ændret.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at afdelingslæge B har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med vurdering af den 12. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling .

Videre fremgår det af journalen ved operationen den 21. november 2003, at der blev foretaget amputation nedadtil på lårbensniveau, og dette blev foretaget helt efter sædvanlige retningslinier, hvor man sikrede sig tilstrækkelig høj knogleafsavning, og efterfølgende blev muskelsener syet ned til stumpen, således man sikrede sig en god bløddelsdækning.

Det er nævnets vurdering, at der var god indikation for at foretage indgrebet, idet der ikke længere var mulighed for at opnå bløddelsheling på lavere niveau.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at 1. reservelæge C har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med operation på den 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling .

Samlet finder nævnet ikke anledning til kritik af den behandling modtog den 3. oktober, og den 12. samt 21. november 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, .