Klage over mangelfuld undersøgelse i forbindelse med graviditet i uge 20

Hændelsesforløb var førstegangs gravid (uge 20 plus 6) med forventet fødsel den 13...

Sagsnummer:

05F020

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb <****> var førstegangs gravid (uge 20 plus 6) med forventet fødsel den 13...

Hændelsesforløbvar førstegangs gravid (uge 20 plus 6) med forventet fødsel den 13. juni 2004. Hun var i medicinsk behandling for lavt stofskifte og havde i forbindelse med gravitetsundersøgelserne fået konstateret sukkersyge (Gestationel diabetes). Hun henvendte sig den 30. januar 2004 til praktiserende læge , da hun følte, at der var noget galt i underlivet med nedsynkningsfornemmelse og pressetrang.

Læge foretog en gynækologisk undersøgelse og vurderede på den baggrund, at det drejede sig om normal førstegangs graviditets angst og anbefalede afslapning de følgende dage.

Kort efter hjemkomsten fik på ny tyngdefornemmelse i underlivet og fornemmelse af fremfald af noget i skeden.

kontaktede vagtlægen og blev umiddelbart henvist til , hvor det ved modtagelsen blev konstateret, at livmoderhalsen havde åbnet sig 7 cm, og at der var fremfald af fødehinder i toppen af skeden. Hun blev indlagt til observation og aflastning på grund af truende for tidlig fødsel, men fødte den 2. februar 2004 et dødfødt barn.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved lægens undersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagenLæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. januar 2004.

BegrundelseNævnet kan oplyse, at henvendelse fra gravide, især førstegangsgravide grundet bekymring for, om graviditeten forløber normalt, er hyppigt forekommende.

Nævnet kan videre oplyse, at første graviditetsundersøgelse typisk finder sted i 8.-10. graviditetsuge og i den forbindelse foretages gynækologisk undersøgelse. Gynækologisk undersøgelse foretages efterfølgende kun under særlige omstændigheder for eksempel, hvis der er oplysninger, der kan tyde på abort eller truende for tidlig fødsel.

Det er nævnets vurdering, at de gener, som henvendte sig med den 30. januar 2004, kunne være forenelige med begyndende abort.

Det er videre nævnets vurdering, at læge foretog relevant gynækologisk undersøgelse, der ifølge den foreliggende journal ikke afslørede abnorme forhold.

Det er endelig nævnets vurdering, at de symptomer, som henvendte sig med, ud over truende abort, også kunne være forenelige med graviditetsbetinget udvidelse af det væv, der omgiver livmoderen.

Nævnet kan oplyse, at dette er en hyppig henvendelsesårsag.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at det forhold, at det senere samme dags aften blev konstateret, at livmoderhalsen var ved at åbne sig, er ikke ensbetydende med, at læge tidligere på dagen foretog et fejlskøn.

Samlet finder nævnet, at læge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse af .