Klage over føleforstyrrelser efter operation i fuld bedøvelse.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. september 2004 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere anæstesisygeplejerske og anæstesisygeplejerske for deres behandling af den 28. september 2004 på , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

05F021

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. september 2004 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere anæstesisygeplejerske <****> og anæstesisygeplejerske <****> for deres behandling af <****> den 28. september 2004 på <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb, der tidligere havde været fuldstændig rask, blev den 27. september 2004 indlagt på på grund af en byld på indersiden af højre balde. Efter at have gennemgået almindeligt undersøgelsesprogram blev hun hjemsendt og skulle møde fastende næste dag for at blive opereret i fuld narkose.

Den 28. september 2004 blev opereret.

Overlæge fra anæstesiafdelingen tilså før operationen og fandt ikke helbredsmæssige forhold, som talte imod at foretage indgrebet, eller at anvende det anførte narkosemiddel.

blev bedøvet i fuld narkose.

Bylden på indersiden af højre balle blev tømt. Forløbet var umiddelbart komplikationsfrit, og næste dag blev udskrevet til hjemmet til fortsat skiftning hos hjemmesygeplejerske.

udviklede 1-2 dage efter operationen langsomt føleforstyrrelser i højre side af overlæben samt på over- og undermundens tænder inklusive de 4 fortænder. Der kom endvidere ændret følesans i højre side af panden og ind imellem kuldefornemmelse og isnen. Endelig frøs hun mere om fødderne. Der er senere tilkommet snurrende fornemmelse i venstre 4. og 5. finger.

blev i november 2004 undersøgt på . Der blev ved neurologisk undersøgelse og MR-scanning ikke klarlagt abnorme fund fraset usikker lugtesans for pibetobak og slimhindefortykkelse i bunden af højre kæbebihule.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt opereret for en byld.

Det er herved anført, at der må være begået en fejl under indgrebet, da efterfølgende er blevet følelsesløs i overmund, læber, næse og tunge. Det er anført, at disse gener muligvis kan skyldes den givne fulde narkose.

Nævnets afgørelse af klagenOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 28. september 2004 på .

Anæstesisygeplejerske og anæstesisygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved deres behandling af den 28. september 2004 på .

BegrundelseDet fremgår af anæstesijournalen den 28. september 2004, at , der tidligere havde været fuldstændig rask, blev opereret for en byld på indersiden af den højre balde. Indgrebet blev gennemført i en kortvarig fuldbedøvelse. Forinden havde overlæge tilset og ordineret en fuld bedøvelse med propofol, fentanyl og ilt på maske.

Efterfølgende har klaget over en snurrende, sovende dødhedsfornemmelse på højre kind og læbe. Lidt senere tilkom isninger fra tæer op mod knæ, samt uro i benene. Hertil kom snurrende fornemmelse i venstre hånds 4. og 5. finger. Fuldstændig neurologisk undersøgelse og MR-scanning har ikke afsløret noget unormalt.

Nævnet kan oplyse, at der ikke i litteraturen er beskrevet bivirkninger til den anvendte bedøvelsesform, som kan minde om de beskrevne symptomer.

Det er nævnets vurdering, at den bedøvelsesform, som overlæge ordinerede, er meget anvendt til kortvarige indgreb, og at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at ordinere denne. Det må anses for lidet sandsynligt, at er der er nogen årsagssammenhæng mellem s symptomer og den givne bedøvelse.

Patientklagenævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved tilsyn af før operationen den 28. september 2004 på .

Det fremgår af anæstesijournalen, at anæstesisygeplejerske og anæstesisygeplejerske bedøvede , efter at hun var blevet tilset af anæstesioverlæge , der havde ordineret den planlagte fuldbedøvelse med propofol (sovemedicin), fentanyl (smertestillende) og ilt.

Det fremgår af tillige af journalen, at ikke fik nogen medicin eller havde nogen former for allergi. Ifølge anæstesijournalen fulgte anæstesisygeplejerske og anæstesisygeplejerske afdelingens procedure og bedøvede med propofol, fentanyl og ilt på maske. Anæstesien forløb uden nogen former for komplikationer og varede ca.10 minutter. Det umiddelbare postoperative forløb var ifølge opvågningsjournalen ligeledes uden komplikationer.

Det er herefter nævnets vurdering, at anæstesisygeplejerske og anæstesisygeplejerske har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med bedøvelsen af .