Klage over nedtrapning af metadondosis

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere arresthuslæge for hans behandling af i perioden fra den 8. til den 16. september 2004 i , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F022

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere arresthuslæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. til den 16. september 2004 i <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløbvar indsat i , da han den 8. september 2004 blev tilset af arrestlæge , hvor han fandt, at der ikke var grund til at fortsætte en vedligeholdelsesbehandling med Metadon til .


Læge lagde herefter en nedtrapningsplan for , således, at han blev gradvist nedtrappet af sit forbrug af Metadon.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At læge nedtrappede metadondosis fra 120 ml til 50 ml i løbet af 7 dage, selvom der var påbegyndt en vedligeholdelsesbehandling med en dosis på 120 ml om dagen.

har oplyst, at 50 ml metadon ikke er nok til, at han kan opretholde en udholdelig tilværelse uden abstinenser og tanker om tilbagefald som stofmisbruger.

Nævnets afgørelse af klagenArresthuslæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 8. til den 16. september 2004 i .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at havde været i metadon vedligeholdelses behandling via misbrugscenter siden juni 2003.

Ifølge journalen den 7. august 2004 blev varetægtsfængslet i hvor man fortsatte metadonbehandlingen, der var 120 milligram daglig. Senere samme dag blev han indsat i , på grund af plads mangel.


Det fremgår af journalen den 8. september 2004, at læge ved undersøgelse af skønnede, at betingelserne for fortsat metadonbehandling ikke var til stede og lagde en plan for nedtrapning over de følgende to uger.

Det fremgår videre af journalen og lægen s udtalelse, at han ikke fandt, at s adfærd og sociale omstændigheder begrundede fortsat metadonbehandling.

Nævnet kan oplyse, at det ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinier vedrørende ordination af afhængighedsskabende lægemidler (januar 2003), er en forudsætning for at en metadonvedligeholdelsesbehandling accepteres, at der samtidig foreligger en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i den psykosociale situation, og at behandlingsplanen bliver fulgt. Sker dette ikke, skal ned og udtrapning af metadonbehandlingen overvejes. En nedtrapning kan ske i løbet af en uge, lidt afhængig af den ordinerede metadondosis, som maksimalt bør være på 120 milligram i døgnet.

Det er nævnets vurdering, at det i den enkelte situation er den tilsynsførende arrestlæge, eventuelt i samarbejde med det lokale misbrugscenter, der skal tage stilling til om forudsætningerne for fortsat metadonbehandling er til stede (samt om den rette dosering) i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier.

Det fremgår af journalen, at læge tilrettelagde en nedtrapning af s metadonbehandling inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens retningslinier.

Nævnet finder herefter, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 8. til den 16. september 2004 i .