Klage over tarmperforation i tilknytning til underlivsoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge fra kirurgisk afdeling for hans behandling af den 17. oktober 2003 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge fra gynækologisk afdeling for hans behandling af den 17. oktober 2003 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F023

Offentliggørelsesdato:

20. august 2005

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> fra kirurgisk afdeling for hans behandling af <****> den 17. oktober 2003 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> fra gynækologisk afdeling for hans behandling af <****> den 17. oktober 2003 på <****>, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 17. oktober 2003 blev opereret af overlæge fra gynækologisk afdeling og 1. reservelæge fra kirurgisk afdeling på mistanke om betændelse af venstre æggeleder. Venstre æggestok og æggeleder var betændt og blev fjernet, og der blev løsnet nogle sammenvoksninger.

Efter operationen havde fortsat temperaturforhøjelse og var utilpas og klamtsvedende. Den 20. oktober 2003 blev der foretaget røntgenundersøgelse af tyktarmen, som viste, at der var et hul på forsiden af endetarmen. blev opereret akut. Ved operationen fandt man en klump betændt væv omkring hullet på forsiden af tarmen. Tarmen blev ført ud til et hul i bugvæggen (sigmoideostomi). Efterforløbet var langvarigt og kompliceret med bylder i bughulen og blodforgiftning. blev udskrevet den 15. december 2003.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At lægerne ikke udførte operationen af korrekt den 17. oktober 2003 på

Det er herved anført, at man perforerede s tarm, hvorefter hun fik anlagt stomi.

Nævnets afgørelse af klagen1. Reservelæge fra kirurgisk afdeling har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. oktober 2003 på .

Overlæge fra gynækologisk afdeling har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. oktober 2003 på .

BegrundelseDet fremgår af journalen fra , at den 23. september 2003 blev indlagt på gynækologisk afdeling, efter henvisning fra egen læge på mistanke om betændelse af venstre æggeleder. Det fremgår af indlæggelsesjournalen, at i 2000 havde fået fjernet højre æggeleder på grund af betændelse. Under indlæggelsen blev diagnosen om betændelse af venstre æggeleder bekræftet, og blev sat i behandling med antibiotika. Den 29. september 2003 blev hun udskrevet, og der blev aftalt ambulant kontrol.

Den 12. oktober 2003 blev ifølge journalen genindlagt med samme symptomer som ved indlæggelsen den 23. september 2003. havde smerter nedadtil i venstre side af maven og temperaturforhøjelse. Ultralydsscanning gav - som ved den forrige indlæggelse - mistanke om byldedannelse, svarende til venstre æggeleder. Der blev iværksat behandling med antibiotika og planlagt operation.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen af den 17. oktober 2003, at blev opereret i fuld bedøvelse af overlæge , som indledte operationen. Han noterede, at der var udtalte sammenvoksninger (adhærencedannelse), idet ”forklædet” (omentet) var solidt sammenvokset (adhærent) til forsiden af bugvæggen. Det fremgår videre, at hele det lille bækken var lukket af sammenvoksninger. Livmoderen var ligeledes med sammenvoksninger til blæren, og der såkaldte fossa Douglasi (sted i det lille bækken) var helt opglitteret. Man kunne ifølge notatet ikke på noget tidspunkt se højre æggestok (ovarium). Venstre æggeleder (adneks) var meget betændt.

Det fremgår videre af operationsbeskrivelsen, at overlæge lagde snittet i det gamle ar og forlængede det en smule. Det fremgår videre, at han forsigtigt løsnede sammenvoksningerne mellem ”forklædet” og forreste bugvæg, hvorefter han gradvist kunne løsne sammenvoksningerne, således at han nåede frem til venstre side af bækkenet. Til hjælp hertil, tilkaldte han 1. reservelæge , fra kirurgisk afdeling, som løsnede en stor del af sammenvoksningerne. Undervejs var der flere mindre pus-søer. Der blev podet fra en af dem.

Ifølge operationsnotatet fandt de to læger, at venstre æggestok og æggeleder var betændt og disse blev derfor fjernet. Under proceduren med at løsne sammenvoksningerne var der ikke tegn på beskadigelse af tarmen. For helt at sikre, at tarmen var i orden, blev der fyldt saltvand i den nederste del af bughulen og blæst luft i tarmen via en sonde. Lægerne konstaterede, at tarmen var tæt. Operationen blev afsluttet med at bugvæggen blev lukket med noget speciel tråd. I forlængelse af operationen blev der ordineret forskelligt antibiotika.

Det er nævnets opfattelse, at operationen af for underlivsbetændelse med bylddannelse omkring den venstre æggeleder, var vanskeliggjort af sammenvoksninger i bughulen. Sammenvoksningerne medinddrog foruden bugvæggen, også fedtvævet foran tarmene, tarmene og de indre kønsorganer. Da operationen havde været vanskelig, finder nævnet, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at de to læger afsluttede indgrebet med af indhælde vand i bughulen samtidig med at man indblæste luft i endetarmen for at sikre, at der ikke var hul på tarmen noget steds, idet et sådant hul ville vise sig ved, at det ville boble op igennem vandet i bughulen. Da man ikke fandt tegn til dette, og da man heller ikke havde klinisk mistanke om perforation af tarmen, var det efter nævnets opfattelse i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at indgrebet blev afsluttet. Denne test er dog ikke 100 % sikker, da læsionen kan bestå i en partiel gennemskæring af tarmens muskelbund (serosalæsion). Efter nogle dage vil der efterfølgende komme fuldvægslæsion. Dette er efter nævnets opfattelse en hændelig komplikation og ikke et udtryk for manglende omhu og samvittigsfuldhed.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt, sjældent forekommende komplikation til operative indgreb i bughulen – især når der i forbindelse med operationen må foretages overklipning af sammenvoksninger mellem bughulens organer – at der kan opstå en læsion af tarmen. Hvis der opereres under en akut betændelsestilstand forøges risikoen for læsion af tarmen, da vævene i en sådan situation er mere ”sprøde”. Nævnet kan endvidere oplyse, at en perforation af tarmen også godt kan opstå efter operationen på grund af betændelsesforandringerne, idet betændelsesforandringerne mørner vævet så meget, at der opstår en spontan perforation.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at 1. reservelæge og overlæge behandlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved operationen den 17. oktober 2003 på .