Klage over manglende ordination af Metadon på baggrund af telefonisk henvendelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 8. oktober 2004 ved telefonisk henvendelse, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F027

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 8. oktober 2004 ved telefonisk henvendelse, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

havde fået lavet kejsersnit i 1968 og 1972 og havde udviklet sammenvoksninger i underlivet med smerter af tarmslyngskarakter. Hun blev behandlet af tværfagligt smertecenter i i perioden fra den 5. november 2003 til den 9. marts 2004. Hun blev udskrevet til fortsat medicinsk behandling i form af det stærke smertestillende præparat Metadon 10 mg + 10 mg + 15 mg daglig, samt et middel mod depression (tablet Seroxat 20 mg x 2 daglig).

skiftede til praktiserende læge i . Hendes første kontakt til sin nye praktiserende læge fandt sted den 8. oktober 2004, hvor hun i lægens telefontid mellem kl. 8 og 9 bad om at få udskrevet Metadon, som tidligere ordineret af det tværfaglige team i .

Læge meddelte, at hun ikke ville udskrive metadon til på baggrund af en telefonisk anmodning.

fik tid i konsultationen hos læge samme dag klokken 13.20.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægen begik fejl, idet hun ikke ville ordinere Metadon på grund af telefonisk henvendelse. har oplyst, at lægen krævede hendes fremmøde i konsultationen.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at telefonisk ordination af afhængighedsskabende lægemidler til personer, man ikke kender, i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier ikke må finde sted.

Der var ifølge journalen tale om den første kontakt mellem og lægen.

Læge anmodede ifølge journalen om personligt at møde frem i klinikken, da ingen af lægerne kendte hende i forvejen, og da det ikke var lægeklinikkens praksis for at udlevere Metadon til patienter, som lægerne ikke kendte.

Det er nævnets vurdering, at læge ikke havde forudsætninger for telefonisk at vurdere s anmodning, da der var tale om første kontakt mellem parterne.

Nævnet finder, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .