Klage over manglende behandling af hæmorroideblødning

Hændelsesforløb

Sagsnummer:

05F030

Offentliggørelsesdato:

23. december 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb

Hændelsesforløb

Den 6. juni 2004 fik pludselig blødning fra endetarmsåbningen, og ved akut indlæggelse på kirurgisk afdeling, , samme dag fandt en reservelæge, at der var tale om hæmorroideblødning. En 1. reservelæge planlagde anæstesiforberedt eftersyn den følgende dag, idet blødningen var stilnet af efter kompression.

Den 7. juni 2004 foretog 1. reservelæge analt eftersyn på operationsgangen og Konstaterede en blodansamling og hæmorroide. Operation blev ikke fundet påkrævet, og det blev planlagt, at hvis der fortsat var ro, kunne der ske udskrivning den følgende dag med efterfølgende ambulant kontrol.

Den 8. juni 2004 blev udskrevet som planlagt, og der blev aftalt ambulant kikkertundersøgelse af den nedre del af tyktarmen på .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At den 7. juni 2004 ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at et operativt indgreb den 7. juni 2004 blev aflyst, og at i stedet blev udskrevet den 8. juni 2005, hvor han alene fik medgivet en recept på Proctosedyl, idet han stadig blødte.

Nævnets afgørelse af klagen

1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 7. juni 2004 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 6. juni 2004 blev indlagt på på grund af blødning ved endetarmsåbningen. Ved objektiv undersøgelse samme dag blev det konstateret, at der var tale om hæmorroideblødning, og det blev besluttet, at skulle undersøges på operationsgangen (OP) den følgende dag, og at han skulle være anæstesiforberedt.

Videre fremgår det af journalen, at den 7. juni 2004 blev undersøgt af 1. reservelæge på operationsgangen, og at 1. reservelæge foretog et analeftersyn, hvorved han konstaterede, at blødningen stammede fra en udvendig hæmorroide, hvori der var opstået en blodansamling. Hæmorroiden var blød og stort set uøm, og der var en perforation, hvorfra det blødte.

Endvidere fremgår det af journalen, at 1. reservelæge noterede, at gik velbefindende omkring, og at eneste gene var lidt resterende siveblødning. Ifølge notatet var ikke interesseret i operation, hvis det ikke var påtrængende. Afslutningsvist noterede 1. reservelæge , at man skulle se tiden an, og såfremt der fortsat var ro, kunne udskrives den følgende dag til ambulant kontrol.

Videre fremgår det af journalen, at den 8. juni 2004 var velbefindende, og at afføringen var normal farve uden blod. blev udskrevet med aftale om ambulant kontrol, hvor der skulle foretages kikkertundersøgelse af endetarmen og den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi)

Nævnet kan oplyse, at blodansamlinger i udvendige hæmorroider (perianalt hæmatom) kan give symptomer i form af kraftige smerter eller sjældnere ved blødning, hvis der spontant går hul på blodansamlingen. I de tilfælde, hvor der spontant går hul på en blodansamling, skal man ikke foretage sig yderligere end at afvente at blødningen ophører. Efterfølgende anbefales, at man foretager kikkertundersøgelse af endetarmen og den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi). Man kan i reglen ikke aktivt stoppe blødning, og den ophører stort set altid af sig selv. Elastikbehandling kan ikke anvendes, idet påsætning af elastik udenfor endetarmsåbningen er særdeles smertefuld. Operativ fjernelse af den udvendige hæmorroide er heller ikke tilrådelig i en situation som den aktuelle, blandt andet på grund af risikoen for infektion.

Nævnet finder herefter, at 1. reservelæge handlede i overensstemmelse med almindeligt anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 7. juni 2004.