Klage over manglende forlængelse af sygemelding

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i forbindelse med telefonkonsultationen den 15. september 2003, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F040

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i forbindelse med telefonkonsultationen den 15. september 2003, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 26. august 2003 konsulterede praktiserende læge på grund af ondt i maven, dårlig nattesøvn, stress, nedtrykthed samt problemer i parforholdet. oplyste under konsultationen, at han havde problemer på sin arbejdsplads. Læge sygemeldte derfor i 3 uger, og de aftalte, at efter dette tidspunkt igen skulle kontakte læge .

Den 15. september 2003 ringede til læge og bad om forlængelse af sygemeldingen, hvilket læge ikke mente, at der var grundlag for.

Klagen


Der er klaget over følgende:

at praktiserende læge i forbindelse med en telefonkonsultation i august/september 2003 afviste at udfærdige en lægeerklæring

har herved anført, at han havde mange tanker og en frygt for tilbagevenden til sit job, hvilket påvirkede ham stærkt psykisk.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved i forbindelse med telefonkonsultationen med den 15. september 2003.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 26. august 2003, at konsulterede læge med klager over stress på grund af en dårligt fungerende arbejdsplads samt klager over ikke at kunne sove. Læge sygemeldte derfor i 3 uger.

Af journalen den 15. september 2003 fremgår, at ringede og fortalte, at han havde sagt sit arbejde op, og at han derfor ønskede at få sin sygemelding forlænget, så den kunne dække resten af ansættelsesperioden. Læge vurderede, der ikke var grundlag for at forlænge sygemeldingen.

Nævnet kan oplyse, at problematiske arbejdsforhold kan medføre helbredsmæssige påvirkninger i en grad, som kan karakteriseres som sygelig, og som ofte giver anledning til henvendelse til egen læge. Afhængig af symptomernes sværhedsgrad og påvirkningen af arbejdsevnen kan der være grundlag for en korterevarende sygemelding, almindeligvis 2-3 uger, for at bringe en vis ro i symptomerne.

Nævnet kan endvidere oplyse, at sygemeldinger som sådanne vedrører diagnosticerede sygelige tilstande, og de kan ikke anvendes til at kompensere for problematiske arbejdsforhold og uheldige omstændigheder ved arbejdsforholds ophør.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved telefonkonsultationen med den 15. september 2003.