Klageover operation for cyste mellem balderne

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 9. december 2003 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F041

Offentliggørelsesdato:

20. november 2005

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 9. december 2003 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 8. december 2003 indlagt for 5. gang til operation efter tidligere operationer for pilonidalcyste, og det blev planlagt, at der skulle foretages spaltning og oprensning af såret med henblik på heling fra bunden.

Den 9. december 2003 blev i fuld bedøvelse opereret af 1. reservelæge . På baggrund af det fundne vurderede 1. reservelægen, at der var behov for ændret behandling, og han satte derfor 4 -5 sting i bunden af hulrummet for at fremskynde helingen. Opad tillod han såret stå åbent.

Den 8. januar 2004 blev undersøgt af overlæge i ambulatoriet. Såret var ved at hele med dannelse af et nyt hulrum hen over knoglen i bunden.

Den 12. januar 2004 foretog overlægen derfor en reoperation af såret, således at det nu var bredt åbnet fra bunden. Der blev endvidere fjernet trådrester fra sammensyningen, hvor der havde dannet sig en ny fistel.

Efterfølgende har gået til kontrol hos overlægen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling af 1. reservelæge i forbindelse med sårrevision for en pilonidalcyste.

Nævnets afgørelse af klagen


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. december 2003.

Begrundelse


var seneste opereret for pilonidalcyste den 29. oktober 2003, og der var nu igen opstået defekt dybt i såret og ophobning af pus.

Nævnet kan oplyse, at pilonidalcyster og fistler (det vil sige hulrum svarende til furen mellem balderne) kan være ganske svære at få til at hele. Ofte er der talrige operationer, og mange tilråder derfor det mindst mulige kirurgiske indgreb, ofte en simpel fjernelse af hårbundtet, der sidder i bunden af kanalen. Ved forsøg på fuldstændig udskæring (excision) vil man komme i den situation, at kanalen går helt ned til knoglehinden, og området er stort. Der vil derfor være træk på huden og en betydelig tendens til at danne hulrum. Er der ydermere infektion, er det mest fornuftigt at følge almindelige kirurgiske principper og hele såret fra bunden.

var tidligere opereret 4 gange i feltet, og der alle gange foretaget udskæring. Der var nu ifølge journalen konstateret manglende heling samt fundet pus. Han blev derfor indlagt til sårspaltning og sårheling fra bunden.

Ifølge operationsbeskrivelsen foretog 1. reservelæge igen udskæring af vævet og syede henover et hulrum (en kavitet) med granulationsvæv.

Ifølge journalen samt udtalelse til sagen fra 1. reservelæge vurderede han i forbindelse med indgrebet, at det ville være vanskeligt at få tilheling ved konservativ behandling, og han satte derfor en 4-5 sting i bunden af fordybningen, mens han lod såret i hudniveau stå åbent. Ifølge udtalelsen til sagen blev hulrummet oprenset fuldstændigt.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at 1. reservelæge foretog relevant behandling af .

Nævnet finder således, at 1. reservelæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .