Klage over operation for grå stær, hvorunder noget af regnbuehinden gled ud gennem operationssåret

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 17. februar 2003 på øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F042

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 17. februar 2003 på øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 17. februar 2003 blev opereret for grå stær (katarakt) på venstre øje på øjenafdelingen, . Operationen blev udført af overlæge . Under operationen gled noget af regnbuehinden (iris) ud gennem operationssåret (incissionen), som ved operationens afslutning blev syet.

Ved en kontrol den 20. februar 2003 hos overlæge klagede over lidt irritation i venstre øje. Overlæge fandt, at incisionen var tæt, og at hornhinden var klar. Pupillen var midtstillet, og den implanterede linse var centreret. Overlægen fandt desuden, at regnbuehinden (iris) var læderet i det område, hvor regnbuehinden var gledet ud gennem operationssåret under operationen. blev informeret om, at den anbragte tråd kunne fjernes efter 3 måneder.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke foretog korrekt operation af s øjne den 17. februar 2003 på øjenafdelingen, .

Klageren har herved anført, at overlægen ikke foretog korrekt operation af , idet denne efter operationen har fået stærke smerter i begge øjne. Endvidere har klageren anført, at overlægen ved en fejl har skåret to forskellige steder i venstre øje, og at har en sviende fornemmelse i dette øje.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af på øjenafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 17. februar 2003, at der under operationen på s venstre øje for grå stær opstod en regnbuehindeudbuling (irisprolaps) gennem den operative adgangsvej (incisionen). Incisionen blev ved operationens afslutning syet med ikke-opløselig tråd.

Af journalen den 20. februar 2003 fremgår det, at overlæge ved en kontrolundersøgelse fandt, at havde let irritation i venstre øje. Overlægen konstaterede, at operationssåret var tæt, at pupillen var midtstillet, og at regnbuehinden var skadet (læderet) i det område, som havde været ude i operationssåret. Synet på venstre øje var steget fra 0.4 til 0.5. Hun informerede om, at tråden kunne fjernes efter 3 måneder.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at hun ved kontrolundersøgelsen den 20. februar 2003 informerede om, at der i begyndelsen kunne være gener på grund af den tråd, der var blevet anvendt til at lukke operationssåret i øjet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er en velkendt komplikation ved en operation for grå stær, at noget af regnbuehinden kan glide ud gennem operationssåret (irisprolaps). Regnbuehinden bringes herefter tilbage til sin korrekte placering i øjets forreste kammer, og operatøren kan i den situation vælge at sy operationssåret sammen. Hermed sikres det, at regnbuehinden også efter indgrebet er korrekt placeret, og dermed at pupillen ikke bliver skæv.

Efter operationen kan det som oftest konstateres, at regnbuehinden er skadet i det område, som har været ude i operationssåret. Dette har dog kun yderst sjældent betydning for pupillen og synet og giver ikke anledning til smerter eller ubehag. Dette er navnlig tilfældet, når det, som i s tilfælde, efter operationen kan konstateres, at pupillen er midtstillet, hvilket er udtryk for, at regnbuehinden ligger på sin rette plads. Tråden i operationssåret kan derimod give anledning til ubehag og en fornemmelse af, at der er grus i øjet. Dette forsvinder med tiden, eller når tråden fjernes.

Det er således nævnets opfattelse, at den pågældende skade i s venstre øje i forbindelse med operationen den 17. februar 2003, ikke kan anses som udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra overlæge s side.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. februar 2003 på øjenafdelingen, .