Klage over manglende samtykke til udtrækning af tænder hos skizofren patient

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge for hans behandling af den 6. februar 2004 på , jf. tandlægelovens § 12.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge for hans information af den 6. februar 2004 på , jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

05F043

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. februar 2004 på <****>, jf. tandlægelovens § 12.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overtandlæge <****> for hans information af <****> den 6. februar 2004 på <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Hændelsesforløb
blev den 7. januar 2004 af privat tandlæge henvist til kariesbehandling og eventuel udtrækning af +7 (anden store kindtand i venstre side af overkæben) i narkose på .

Den 6. februar 2004 fandt overtandlæge ved forundersøgelse, at der var aktiv karies, og det blev aftalt at foretage den nødvendige behandling i narkose.

Den 18. februar 2004 blev lagt i narkose. Herefter konstaterede overtandlæge , at kariessituationen var meget dårlig. I 5 – (anden lille kindtand i højre side af overkæben), 4+ (første lille kindtand i højre side af overkæben) og +7 havde kariesangreb medført total destruktion af tændernes krone, og tænderne blev trukket ud. Der blev lavet plastfyldninger i +3 og – 3 (hjørnetænderne i venstre side af over – og underkæbe) og 4 – (første lille kindtand i højre side af underkæben).

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev tilstrækkeligt undersøgt ved forundersøgelsen.

2. At ikke gav samtykke til fjernelse af 3 tænder.

Det er herved anført, at ved henvendelsen havde viden om, at han havde 2 huller, som skulle laves.

Nævnets afgørelse af klagen
Overtandlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information til forud for behandlingen den 18. februar 2004.

Overtandlæge har ikke overtrådt tandlægelovens § 12 ved sin behandling af den 6. februar 2004.

Begrundelse
havde tidligere i 2002 på fået foretaget fjernelse af flere kariesangrebne tænder. Han blev i januar 2004 ifølge henvisningssedlen henvist under diagnosen skizofreni for kariesbehandling af flere tænder i narkose, fordi det ikke ved almindelig undersøgelse og behandling i privat praksis var muligt at udføre andet end forebyggende behandling bestående i afpudsning samt fluorbehandling.

I henvisningen blev videre under specielle forhold nævnt, at var gjort opmærksom på, at der eventuelt skulle foretages udtrækning (ekstraktion).

Nævnet kan oplyse, at forundersøgelse før behandling i narkose består af journalføring af anamnese, objektive undersøgelse, diagnose, indikation for behandling i narkose samt plan for behandling.

Det er samlet nævnets vurdering, at overtandlæge under den ambulante forundersøgelse har foretaget relevant vurdering og i relevant samt muligt omfang har foretaget forundersøgelse.

Det er videre nævnets vurdering, at det var relevant at foretaget behandling med i narkose.

Nævnet kan oplyse, at når narkose er nødvendig for behandling, kan endelig og grundig undersøgelse ikke foretages, før patienten sover i narkosen.

Nævnet kan videre oplyse, at kariesbehandling spænder fra fluorbehandling til tandudtrækning alt efter kariesdestruktionens størrelse.

Sammenfattende finder nævnet ikke grundlag for at udtale, at overtandlæge ikke i tilstrækkeligt omfang har indhentet s samtykke til den foretagne behandling.

Nævnet finder videre ikke grundlag for at udtale, at overtandlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .