Klage over manglende duplex-lydscanning, utilstrækkelig bedøvelse og manglende opfølgning i forbindelse med behandling af åreknuder

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 3. maj 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0654509

Offentliggørelsesdato:

20. april 2006

Speciale:

Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 3. maj 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 22. januar 2004 blev set af speciallæge efter henvisning fra hendes praktiserende læge.

Ved sin undersøgelse fandt speciallæge isolerede middelstore venstresidige åreknuder i det såkaldte parvagebet, det vil sige åreknuder udgået fra en blodåre (vene) i venstre ben. Desuden blev der påvist enkelte åreknuder på bagsiden af venstre underben. Det blev aftalt, at skulle opereres den 3. maj 2004.

Ved operationen den 3. maj 2004, der blev foretaget i lokalbedøvelse, blev den overfladiske åre (vena parva) på bagsiden af venstre ben fjernet, og enkelte åreknuder på højre underben blev behandlet.

Speciallæge skrev den 3. juni 2004 til med henblik på kontrol og efterbehandling, men han hørte ikke fra hende.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At der ikke inden indgrebet blev foretaget ultralydsskanning.

har herved anført, at det således ikke var fastslået, hvilke og hvor de skadede åreknuder var, at indgrebet har medført recidiv af åreknuder, og at de daværende åreknuder ikke forsvandt.

2. At ikke var tilstrækkelig bedøvet under indgrebet, eller at man ikke ventede til bedøvelsen virkede, før man foretog indgrebet.

3. At der ikke blev fulgt op på suturfjernelsen.

har herved anført, at hun fravalgte at komme tilbage og få fjernet suturerne, men at lægen ikke fulgte op på dette.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. maj 2004 i sin klinik.

Begrundelse af 1. og 2. klagepunkt

Det fremgår af journalen den 3. maj 2004, at fik foretaget resektion af venstre vena saphena parva (den overfladiske åre på bagsiden af underbenet) samt lokalresektioner på venstre underben ved stab-avulsion metoden.

Det fremgår desuden af journalen, at en nerve var snoet om venen, og at frigørelsen af nerven muligvis har medført ubehag.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen anført, at dette ubehag muligvis er forklaringen på, at har klaget over, at bedøvelsen ikke virkede.

Nævnet har lagt speciallæge s udtalelse til grund.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen tillige anført, at der ikke blev foretaget præoperativ duplex-skanning.

Nævnet kan oplyse, at ifølge Sundhedsstyrelsens referenceprogram for behandling af åreknuder, vil supplerende anvendelse af farve-Doppler være en forudsætning for korrekt udførelse af behandlingsproceduren af ukomplicerede åreknuder i parvaområdet.

Nævnet kan videre oplyse, at der er stor anatomisk variation af vena saphena parvas indløb i den dybe vene. Før operation i parvaområdet er det vigtigt at få afklaret, om der foreligger en parvainsufficiens (utæthed i indløbet til den dybe vene), og til afklaring af dette er Lyddoppler utilstrækkelig, da man ved denne metode kun kan konstatere en evt. insufficiens, men ikke den nøjagtige lokalisation.

Det er nævnets vurdering, at operationsbeskrivelsen er så kortfattet, at det ikke er muligt at konkludere, hvad der eksakt er foretaget på vena saphena parva.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 3. maj 2004.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt.

Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. maj 2004. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om hun allerede umiddelbart postoperativt var blevet orienteret om efterforløbet.

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at selv fravalgte at møde til suturfjernelse.

Det fremgår af journalen den 3. juni 2004, at der blev sendt et brev til om at henvende sig til kontrol/efterbehandling.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelige anerkendt faglig standard ved sin opfølgning af behandlingen, men det havde dog været hensigtsmæssigt, om allerede umiddelbart postoperativt var blevet orienteret om efterforløbet.