Klage over manglende behandling af vagtlæge

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 18. december og den 19. december 2004 ved sit vagtlægebesøg, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0654513

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. december og den 19. december 2004 ved sit vagtlægebesøg, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 18. december 2004 undersøgt af vagtlæge , idet hun havde følt sig utilpas. Ved undersøgelse blev der fundet normale forhold, og vagtlægen fandt, at der ikke var indikation for yderligere tiltag.

Den 19. december 2004 undersøgte vagtlæge atter , idet hun havde haft vejrtrækningsbesvær. Hun havde haft mavesår og følte trykken i den øvre del af maven (ep). Lægen ordinerede et mildt syreneutraliserende middel, og anbefalede ny kontakt til vagtlægen, hvis behandlingen viste sig uden effekt.

Den følgende dag blev indlagt på sygehuset, hvor det blev konstateret, at hun havde vand i lungerne. Hendes almen tilstand var dårlig, og hun døde den 22. december 2004.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog korrekt behandling.

Det er herved anført, at vagtlægen den 17. december 2004 lyttede på lungerne, men ikke foretog sig yderligere. Det er endvidere anført, at vagtlægen dagen efter konstaterede, at der sad noget på spidsen af mavesækken og derfor ordinerede Links.

Videre er det anført, at efterfølgende blev indlagt på , og afgik ved døden den 22. december 2004.

Nævnets afgørelse af klagen


Det fremgår af vagtnotatet den 18. december 2004, at vagtlæge var tilkaldt til hjemmebesøg hos . Hun oplyste ifølge notatet, at hun tidligere på dagen havde været utilpas, men nu følte sig i sin sædvanlige tilstand (habitualtilstand).

Ved undersøgelse konstaterede vagtlæge ifølge notatet, at ikke havde vejrtrækningsbesvær (dyspnø), og at lytteundersøgelse af lungerne viste normale forhold (Stp ia).

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han herefter ikke fandt anledning til yderligere tiltag.

Det fremgår af vagtnotatet den 19. december 2004, at vagtlæge atter var tilkaldt til et besøg hos .

Det fremgår endvidere af notatet denne dag, at igen havde haft vejrtrækningsbesvær. Hun oplyste, at hun havde haft mavesår (ulcussygd) for nylig, og følte en trykken i toppen af maven (epigastriet). Hun var i behandling med mavesårsmedicin (Pantoloc).

Det fremgår ligeledes af notatet, at vagtlægen ved sin undersøgelse konstaterede, at maven (abdomen) var blød, men at der var ømhed i toppen af maven. Vagtlægen fandt endvidere normale forhold ved lytteundersøgelse af tarmen.

På den baggrund ordinerede vagtlæge forsøgsvis behandling med syreneutraliserende medicin (Link) og aftale med tage kontakt lægevagten igen, hvis behandlingen ikke hjalp.

Det er oplyst i klagen, at den følgende dag blev indlagt på sygehuset, hvor hun døde tre dage senere.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge har forholdt sig relevant til de symptomer, han blev præsenteret for, ligesom han ved undersøgelsen ikke fandt tegn på alvorlig og akut behandlingskrævende sygdom.

Det er således nævnets vurdering, at vagtlæge har foretaget relevante undersøgelser af og reageret relevant på de gjorte fund.

Samlet finder nævnet, at vagtlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. og den 19. december 2004.