Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans håndtering den 26. juli 2004 af s anmodning om aktindsigt i sin journal af 13. juli 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0654716

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans håndtering den 26. juli 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal af 13. juli 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Hændelsesforløb


Den 8. juni 2004 var blevet opereret for grå stær på højre øje. Den 21. juni 2004 var der blevet konstateret regnbuehindebetændelse i det opererede øje, hvilket blev behandlet med øjendråber.

Den 9. juli 2004 henvendte sig på skadestuen, , med smerter i højre øje. Hun blev tilset af en reservelæge, som, efter konference med den vagthavende øjenlæge, anbefalede hende at opsøge en privat øjenlæge.

Ved brev af 13. juli 2004, stilet til overlæge , , anmodede om aktindsigt i journalen vedrørende besøget på skadestuen den 9. juli 2004.

Ved brev af 26. juli 2004 fremsendte overlæge kopi af skadejournalen til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke rettidigt modtog kopi af journalen i anledning af et skadestuebesøg den 9. juli 2004.

Det er i den forbindelse anført, at der gik næsten 3 uger fra besøget på skadestuen, til modtog skademeddelelsen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med s anmodning af 13. juli 2004 om aktindsigt i sin journal fra skadestuen, .

Begrundelse


Ved brev af 13. juli 2004, stilet til overlæge , , anmodede om aktindsigt i sin journal fra skadestuen, .

Ved brev af 26. juli 2004 fremsendte overlæge kopi af journalen til .

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder herefter, at overlæge ikke rettidigt har besvaret anmodningen om aktindsigt fra , idet der forløb mere end 10 dage, før anmodningen om aktindsigt i journalen blev besvaret.