Klage over at der i forbindelse med fjernelse af polypper på en 4-årig dreng blev glemt en serviet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for hans behandling af den 4. juni 2004 på , jf.lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for hans information af mor, , den 9. juni 2004 i sin konsultation, jf. lov om patienters retsstilling § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for hans information af mor, , den 9. juni 2004 på , jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

0654924

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme <****> for hans behandling af <****> den 4. juni 2004 på <****>, jf.lægelovens § 6.


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme <****> for hans information af <****> mor, <****>, den 9. juni 2004 i sin konsultation, jf. lov om patienters retsstilling § 6.


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme <****> for hans information af <****> mor, <****>, den 9. juni 2004 på <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Hændelsesforløb
Den 4. juni 2004 fik den 4-årige fjernet polypper af privatpraktiserende speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme , som har indgået aftale med om at måtte bruge operationsfaciliteterne på sygehuset.

Den 5. juni 2004 bemærkede mor, at lugtede mærkeligt ud af munden.

Den 6. juni 2004 var lettere alment medtaget. Hans mor kontaktede vagtlægen, som ordinerede smertestillende medicin. Om aftenen samme dag blev mere syg og ved konsultation hos vagtlægen, blev der ordineret antibiotika mod halsbetændelse.

Den 9. juni 2004 gik det fortsat ikke bedre og mor tog atter kontakt til speciallæge , der ved en undersøgelse af senere samme dag fandt, at han havde glemt en serviet i operationsfeltet. Han forsøgte at fjerne servietten, først med fingrene og siden flere gange med en tang, mens mor fik besked på at fastholde . Speciallæge oplyste ikke til eller hans mor, at han havde glemt en serviet. Da moderen ikke ville medvirke til yderligere fastholdelse, blev indlagt på , hvor speciallæge foretog fjernelsen af servietten i fuld narkose. Først på sygehuset fik mor af en sygeplejerske at vide, at det drejede sig om en ”glemt serviet” i næse. Efter operationen fortalte speciallæge selv, at han havde glemt en serviet, og han undskyldte dette.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling, idet man ikke sikrede, at de anvendte servietter blev fjernet efter indgrebet.

Det er herved anført, at fik fjernet polypper, og at han i efterforløbet begyndte at lugte mærkeligt ud af munden og fik feber, hvorefter han konsulterede vagtlægen, øre-næse- og hals specialist samt sygehuset, hvor man konstaterede en glemt serviet i næsen.

Det er videre anført i klagen, at speciallæge den 9. juni 2004 forsøgte at fjerne noget fra det sted, hvor han havde fjernet polypper, uden at han informerede mor om, hvad der var, han ville fjerne. Endvidere er det anført i klagen, at speciallæge kontaktede med henblik på operation igen uden at informere mor om fundet af en serviet i svælget på .

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. juni 2004 på .

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved hans information af mor, , den 9. juni 2004 i hans klinik.

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved hans information af mor, , den 9. juni 2004 på .

Begrundelse
Det fremgår af klagen, at den 4. juni 2004 fik fjernet polypper af speciallæge , og at der ved fjernelsen af polypperne blev glemt en serviet i næsen på .

Det fremgår af journalen fra den 9. juni 2004, at blev indlagt akut via øre-, næse- og halslægen med henblik på fjernelse af en serviet. Videre fremgår det, at havde fået fjernet polypper onsdag den 4. juni 2004, men at øre-, næse- og halslægen havde glemt at fjerne servietten i næsen. kom derfor til øre-, næse- og halslægen, som forsøgte at fjerne servietten, men den sad umiddelbart mod næsevæggen, så servietten skulle fjernes i fuld bedøvelse.

Videre fremgår det af journalen den 9. juni 2004 fra , at blev lagt i fuld bedøvelse (intubations narkose) med henblik på fjernelse af fremmedlegeme. Speciallæge fjernede pus, blod og slim samt en lille tork (serviet). De bageste næseåbninger mod svælget var frie, og der var hurtigt stop i blodstrømmen.

Speciallæge har ikke villet medvirke til sagens oplysning.

Patientklagenævnet lægger på baggrund af ovenstående til grund, at den 4. juni 2004 fik fjernet polypper af speciallæge . Videre lægger nævnet til grund, at speciallæge ved fjernelsen af polypperne glemte en serviet i næsen på .

Nævnet finder, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han burde have sikret sig, at alle servietter var fjernet ved operationens afslutning.

Det fremgår af klagen, at speciallæge den 9. juni 2004 forsøgte at fjerne noget fra det sted, hvor han havde fjernet polypper, uden at han informerede mor om, hvad der var, han ville fjerne. Videre fremgår det af klagen, at speciallæge kontaktede med henblik på en operation igen uden at informere mor om fundet af en serviet i svælget på .

Nævnet lægger til grund, at ovenstående fandt sted som anført i klagen, idet speciallæge ikke har villet udtale sig til sagen.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge burde have informeret mor om sit fund af en serviet, og dermed baggrunden for de procedurer, han udførte i sin konsultation.

Nævnet finder derfor, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin manglende information til mor, , den 9. juni 2004 i hans konsultation.

Nævnet finder ligeledes, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin manglende information til mor, , den 9. juni 2004 på .