Klage over manglende henvisning til mammografi ved fund af knude i bryst

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 8. oktober 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655414

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 8. oktober 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 8. oktober 2002 henvendte sig hos praktiserende læge , idet hun havde mærket en lille knude ved venstre bryst. Ved en nærmere undersøgelse fandt den praktiserende læge en lille fedtknude (lipom) uden for brystvævet, næsten i armhulen, og den praktiserende læge foreslog mammografi.

Den 16. april 2003 henvendte sig på ny hos praktiserende læge , da hun havde forløftet sig på sin computer. Der blev fundet en myose i ballen, og det blev vurderet, at forholdene omkring brysterne var normale.

I perioden fra den 9. marts til den 29. juni 2004 henvendte sig fire gange i lægekonsultationen hos praktiserende læge og én gang hos dennes kompagnon. Forholdene omkring hendes bryster er ikke beskrevet i journalen.

Den 5. august 2004 henvendte sig igen i klinikken og angav at have mærket uregelmæssighed i venstre bryst gennem et par år, og at der nu var kommet indtrækning af huden i brystet. En praktiserende læge konstaterede indtrækning i brystet, herunder et fastere område. Lægen henviste umiddelbart til brystkirurgisk afdeling, , hvor der blev konstateret brystkræft.

blev herefter opereret tre gange og fik efterfølgende strålebehandling.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ikke foretog en korrekt behandling af .

Det er herved anført, at henvendte sig hos lægen på grund af mistanke om brystkræft. Lægen afviste, at der kunne være tale om kræft og afviste endvidere at henvise til en mammografi. Lægen afsluttede konsultationen med at fortælle, at hun kunne henvende sig til en kontrolundersøgelse nogle måneder senere. Da i april 2003 henvendte sig hos lægen, vurderede han, at der ikke var nogen ændringer, så alt var i orden. Det er endelig anført, at i august 2004 fik stillet diagnosen brystkræft på og blev opereret herfor den 13. september 2004, hvor hun også fik fjernet samtlige lymfeknuder i armhulen. blev endvidere opereret i oktober og oktober 2004 og fik efterfølgende strålebehandling.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af den 8. oktober 2002 i sin klinik.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 8. oktober 2002, at henvendte sig til praktiserende læge , idet hun havde mærket en lille knude ved venstre bryst. Ved en nærmere undersøgelse fandt den praktiserende læge en lille fedtknude (lipom) uden for brystvævet, næsten i armhulen, og den praktiserende læge foreslog mammografi.

I journalen den 16. april 2003 er det noteret, at på ny henvendte sig hos praktiserende læge , da hun havde forløftet sig på sin computer. Der blev fundet en myose i ballen, og det blev vurderet, at forholdene omkring brysterne var normale.

I perioden fra den 9. marts til den 29. juni 2004 henvendte sig fire gange i lægekonsultationen hos praktiserende læge og én gang hos dennes kompagnon. Forholdene omkring hendes bryster er ikke beskrevet i journalen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at vanlig faglig adfærd i forhold til en (nyfunden) knude i eller ved brystet, er at foretage en objektiv undersøgelse med vurdering af knudens placering, dens størrelse og konsistens samt en vurdering af eventuel fastsidden. Hos kvinder som ikke ammer og har passeret 35-40 års alderen, og især ved samtidig behandling med kvindeligt kønshormon, som entydigt er påvist at være en risikofaktor for at udvikle brystkræft, vil lægen som regel herefter henvise til mammografisk undersøgelse for at belyse, om der foreligger tegn på (begyndende) brystkræft. Skønner lægen, at der er tale om usikre objektive fund, vil der som regel blive aftalt en objektiv undersøgelse efter få uger eller måneder med henblik på at gribe ind med undersøgelse og behandling, hvis knuden skulle udvise tegn på udvikling på kræft i form af for eksempel øget størrelse og fasthed.
Nævnet har på baggrund af journalen lagt til grund, at praktiserende læge den 8. oktober 2002 foretog en relevant klinisk undersøgelse af s bryst.

Nævnet har endvidere lagt til grund, at den praktiserende læge tilrådede en mammografisk undersøgelse, men en henvisning til undersøgelsen kan ikke konstateres at være udført.

Det er nævnets opfattelse, at praktiserende læge burde have foretaget en regelret og entydig henvisning til en mammografi eller tilbudt opfølgende klinisk kontrol efter få uger eller måneder. Nævnet har i den forbindelse bemærket, at praktiserende læge var bekendt med s behandling med kvindeligt kønshormon.

For så vidt angår den behandling, som modtog den 16. april 2003 har nævnet konstateret, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om en undersøgelse med mammografi kunne være indikeret. Nævnet kan derfor ikke vurdere praktiserende læge s behandling af s den 16. april 2003.

Sammenfattende finder nævnet, at praktiserende læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 8. oktober 2002 i sin klinik.