Klage over, at vagtlæge ikke foretog yderligere udspørgen af patienten

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 4. august 2005 i lægevagten , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655509

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. august 2005 i lægevagten <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 4. august 2005 kl. 6.46 henvendte s hustru sig til lægevagten, da han havde voldsom hovedpine, og var begyndt at kaste op. Vagtlæge oplyste, at lægevagten ville aflægge et sygebesøg.

Den 4. august 2005 kl. 7.24 vurderede vagtlæge , at kørelægen ikke kunne nå besøget, inden vagten sluttede kl. 8.00, og lægen ringede op og bad ved en samtale med s hustru om, at han skulle henvende sig til sin praktiserende læge.

Den 4. august 2005 kl. 11.50 henvendte sig på skadestuen, , hvorfra han blev indlagt og efterfølgende overført til til behandling for blodansamlinger i hjernen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At vagtlægen ikke iværksatte relevante undersøgelser og behandling i forbindelse med, at 8 dage forinden var faldet på cykel, og siden havde kastet op og havde haft hovedpine.

Det er herved anført, at efterfølgende fik konstateret, at han havde to store blodansamlinger i hjernen.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. august 2005 i Lægevagten .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 4. august 2005 kl. 6.46, at hustru kontaktede vagtlægen, og talte med vagtlæge . Hun oplyste, at hendes mand havde haft svær hovedpine i 5 dage, og at han nu også kastede op. Lægen aftalte med hustruen, at der skulle aflægges lægebesøg i hjemmet, men den samme morgen kl. 7.24 meddelte lægen telefonisk, at det ikke ville være muligt for den kørende læge at aflægge besøget i vagten, og hustruen blev henvist til at kontakte praktiserende læge kl. 8.00. Læge spurgte ikke nærmere til tilstand på dette tidspunkt.

Det er således nævnets vurdering, at læge således ikke fik at vide, at en uge tidligere havde haft et fald med sin cykel. Videre udspurgte lægen ikke uddybende om de symptomer som hustru beskrev, eller om der var sket noget som kunne forklare symptomerne.

Nævnet kan oplyse, at nyligt opståede symptomer med svær hovedpine og tilkomst af opkastninger hos en tidligere rask person bør udløse uddybende spørgsmål for at få et rimeligt klart grundlag at beslutte på. Symptomerne kunne dække over mange forskellige tilstande, men hos en 67-årig mand var det nødvendigt at overveje tilstande, som kunne kræve en hurtig lægelig behandlings indsats, herunder infektion eller blødning i centralnervesystemet.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at læge burde have indhentet yderligere og supplerende oplysninger fra hustru senest ved den anden kontakt imellem parterne, hvor lægen aflyste sygebesøget og henviste til praktiserende læge, da der ikke på dette tidspunkt forelå tilstrækkelig grundlag til, at det var fagligt forsvarligt at overlade til hustruen selv at søge kontakt med praktiserende læge, når denne var at træffe.

Videre er det nævnets vurdering, at læge ikke kunne være sikker på, at det ville være muligt for hustru at få en hurtig kontakt med praktiserende læge, og på det foreliggende og usikre grundlag var det lægens ansvar at sikre, at hurtigt blev vurderet af læge eventuelt i form af en telefonisk henvisning til vurdering på et sygehus.

Nævnet finder herefter, af læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 4. august 2005 i lægevagten.