Klage over manglende undersøgelser af gravid kvinde med smerter og pletblødning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 10. september 2005, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655514

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****>for hans behandling af <****> den 10. september 2005, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 10. september 2005 om aftenen kontaktede telefonisk lægevagten og talte med en vagtlæge. Hun var gravid i 23. uge med tvillinger, og hun havde haft en smule blødning og trykken i nederste del af maven, som var hård. Hun var utryg og ville derfor komme til en vurdering.

Den 10. september 2005 kl. 21.46 blev undersøgt af vagtlæge , der vurderede, at hun havde plukveer med en enkelt pletblødning, og han anbefalede sygemelding, ro og ny henvendelse ved forværring.

I timerne efter tiltog s symptomer med smerter i maven. Ved toiletbesøg den 11. september 2005 kl. 00.30 fødte hun i løbet af kort tid begge tvillinger, som blev bragt til sygehuset, hvor der på neonatalafdelingen blev forsøgt genoplivning uden held.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke har modtaget en korrekt behandling af vagtlægen i forbindelse med, at hun var gravid i 23. uge med tvillinger, og at hun havde blødt en smule, og at maven var helt hård.

har herved anført, at hun efterfølgende i hjemmet gik i fødsel og fødte begge tvillinger hjemme. Efterfølgende blev tvillingerne og hun selv brag til hospitalet, hvor begge børn døde.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 10. september 2005, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 10. september 2005, at læge undersøgte , der var gravid i 23. uge med tvillinger, da hun havde pletblødning. Lægen konstaterede, at hun var upåvirket, og at livmoderen ved udvendig undersøgelse var normal. Han tolkede symptomerne som udtryk for plukveer (godartede sammentrækninger af livmoderen), og der blev ikke foretaget egentlig gynækologisk undersøgelse under henvisning til, at dette kunne afstedkomme yderligere blødning. Lægen anbefalede sygemelding i en uge.

Nævnet kan oplyse, at tvillingegraviditeter hyppigere er behæftet med komplikationer end enkeltgraviditeter. Der ses blandt andet oftere for tidlig fødsel. Veagtige sammentrækninger ledsaget af blødning, om end denne kun har været sparsom, kan være udtryk for truende for tidlig fødsel og udelukkelse heraf kræver andet og mere end udvendig undersøgelse af livmoderen.

Det er nævnets vurdering, at læge burde have foretaget en gynækologisk undersøgelse af , idet indvendig undersøgelse måske kunne have afsløret en delvist åbenstående livmodermund. Såfremt forholdene havde været normale, havde en enkelt pletblødning provokeret af undersøgelsen næppe repræsenteret en yderligere risikofaktor.

Herefter finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 10. september 2005, .