Klage over ventetid på CT-skanning (hovedpine, kvalme mv.)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af den 24. august 2004 på skadestuen, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af den 24. august 2004 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge C for hans behandling af den 24. august 2004 på skadestuen , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655723

Offentliggørelsesdato:

20. august 2006

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af <****> den 24. august 2004 på skadestuen, <****> jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 24. august 2004 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge C for hans behandling af <****> den 24. august 2004 på skadestuen <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
blev den 24. august 2004 kl. 17.47 indbragt til skadestuen, idet hun havde kraftig hovedpine med udstråling til nakken, kvalme og opkastning samt svært ved at tåle lys. Det blev oplyst overfor personalet, at der var tendens til hjerneblødning i familien.

Hun blev indledningsvist undersøgt af sygeplejerske A, som derefter kontaktede lægen, der imidlertid var optaget af en anden patient. Sygeplejersken fortalte herefter , at det ville vare lidt inden lægen kunne undersøge hende.

Hun blev herefter undersøgt af reservelæge B, som ordinerede CT-skanning og herefter tilkaldte sin bagvagt.

1. reservelæge C undersøgte herefter , og han var enig i de foretagne dispositioner.

blev undersøgt ved CT-skanning kl. 19.15, og det blev konstateret, at hun havde en hjerneblødning. Der blev herefter taget kontakt til en neurokirurgisk afdeling, og hun blev overført dertil kl. 19.55.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling.

De har herved anført, at blev efterladt i over en time på skadestuen uden at blive tilset af en læge, selvom hun havde alle symptomer på en hjerneblødning.

Nævnets afgørelse af klagen
Sygeplejerske A har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 24. august 2004 på skadestuen, .

Reservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. august 2004 på skadestuen, .

1. reservelæge C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. august 2004 på skadestuen, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 24. august 2004, at blev indlagt akut på skadestuen kl. 17.47, idet hun havde svær hovedpine med følelse af et smæld i hovedet og med udstråling til højre side af nakken samt højre arm og ben. Hun havde kvalme og tålte ikke lys.

Det fremgår videre af journalen, at der ved ankomst blev målt blodtryk (156/ 98 mm Hg) og puls (66 slag pr. minut).

Det fremgår ligeledes af journalen, at kastede op, og at der blev oplyst, at der var tendens til hjerneblødning i familien.

Det fremgår af sygeplejerske As udtalelse til sagen, at hun ved s ankomst talte med hende om symptomerne, hun tilkaldte derefter lægen, som imidlertid var optaget af en anden patient. Hun gik derefter tilbage til og fortalte hende, at det ville vare lidt inden lægen kom. Da lyset generede blev det slukket, og døren blev efterladt åben, ligesom hun fik klokkesnoren, så hun kunne tilkalde personalet. Fra arbejdsstationen overfor kunne personalet se hende.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at sygeplejerske A har foretaget relevante undersøgelser og reageret relevant i forhold til det fundne, herunder viderebragt relevant information om patienten til vagthavende læge, således at han kunne vurdere om ventetid var forsvarlig.

På den baggrund finder nævnet, at sygeplejerske A ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. august 2004.

Det fremgår af udtalelse fra reservelæge B at han undersøgte og konstaterede, at hun havde kvalme, ikke tålte lys og havde kraftnedsættelse i venstre arm.

Det fremgår ligeledes af udtalelsen, at røntgenafdelingen blev adviseret om , og at der blev ordineret akut CT-skanning. Ligeledes ordinerede han observation af hende hvert 15. minut med måling af blodtryk og puls indtil CT-skanningen kunne effektueres. Herefter kontaktede reservelæge B den medicinske bagvagt, 1. reservelæge C.

Det er nævnets vurdering, at reservelæge B har foretaget relevante undersøgelser og reageret relevant på det derved fundne.

Samlet finder nævnet, at reservelæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. august 2004.

Det fremgår af videre af journalen, at fik foretaget CT-skanning kl. 19.15.
Skanning viste, at hun havde en hjerneblødning mellem hjernehinderne (subaraknoidal blødning).

Det fremgår yderligere af journalen, at 1. reservelæge C herefter tog kontakt til en neurokirurgisk afdeling, som rådede til akut overflytning samt intravenøs behandling med Cyklocapron 1g.

blev ifølge journalen overflyttet til et andet hospital kl. 19.55.

Det er nævnets opfattelse, at den tid der medgik før CT-skanningen blev gennemført skal ses som summen af flere forskellige arbejdsprocedurer, og at ventetiden var sundhedsfaglig forsvarlig, henset til at under hele forløbet var ved bevidsthed.

Det er ligeledes nævnets opfattelse, at 1. reservelæge C har foretaget relevante undersøgelser og reageret relevant på de gjorte fund.

Samlet finder nævnet, at 1. reservelæge C ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. august 2004.