Klage over at vagtlæge overså afklemning af testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 16. oktober 2004 i vagtlægekonsultationen, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655803

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. oktober 2004 i vagtlægekonsultationen, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 16. oktober 2004 blev undersøgt af vagtlæge i vagtlægekonsultationen på Sygehus A, da hans højre testikel var hævet. Det blev vurderet, at der ikke var tegn på afklemning af testiklen, hvilket han tidligere var blevet opereret for.

Den 18. oktober 2004 kontaktede s moder lægevagten, idet hun oplyste, at han havde tiltagende smerter og hævelse af testiklen. Ved den efterfølgende undersøgelse i vagtlægekonsultationen blev der fundet mistanke om afklemning af testiklen, hvorfor blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, Sygehus B, og opereret den følgende dag. Ved operationen fandtes testiklen så beskadiget, at den måtte fjernes.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med en hævet højre testikel.

Det er herved anført, at hævelsen blev opdaget om formiddagen, og blev tilset af vægtlægen om eftermiddagen, hvorfor differentialdiagnosen mellem betændelse i bitestiklen og afklemning af testiklen ikke var mulig.

Det er videre anført, at blev sat i behandling med Vibradox på mistanke om infektion, men at han tidligere var blevet opereret for afklemning af testiklen, hvilket i sig selv burde have givet anledning til henvisning til specialafdeling.

Nævnets afgørelse klagen
Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. oktober 2004 i vagtlægekonsultationen, A.

Begrundelse
Den 16. oktober 2004 kl. 13.46 kontaktede ifølge journalen lægevagten på Sygehus C, da hans testikel var hævet. Han oplyste, at han tidligere var blevet opereret for afklemning af testiklen (torsio testis). Det blev vurderet af den visiterende vagtlæge, at han skulle undersøges i vagtlægekonsultationen på Sygehus A.

Den 16. oktober 2004 kl. 15.36 blev undersøgt af læge i vagtlægekonsultationen, som ifølge journalen fandt let hævelse af højre testikel og rødme men ingen smerter. Det blev vurderet, at der ikke var nogen tegn på afklemning af højre testikel, og der blev ordineret behandling med antibiotika (Vibradox) på mistanke om betændelse i bitestiklen (epidydimiti).

Læge har anført, at højre testikel var normal lejret, og at det var bitestiklen, som var hævet.

Nævnet kan oplyse, at afklemning af en testikel i langt overvejende grad forekommer hos unge mænd mellem 10 og 20 år, hvorimod betændelse i bitestiklen meget sjældent ses hos mænd under 20 år, idet tilstanden oftest forekommer i 40–50 års alderen. Videre kan det oplyses, at betændelse i bitestiklen ofte medfører feber og smerter svarende til bitestiklen.

Det er anført i klagen, at var feberfri.

Nævnet kan endvidere oplyse, at hvis en patient tidligere har haft afklemning af den ene testikel, er der en øget risiko for, at der igen opstår afklemning af den samme testikkel eller af den anden testikel.

Det er nævnets opfattelse, at henvisning til vurdering på sygehus (scanning) bør ske på selv en lille mistanke om afklemning af testiklen, idet forsinkelse af diagnosen kan medføre tab af testiklen.

Nævnet finder herefter, at den behandling modtog af læge den 16. oktober 2004 i vagtlægekonsultationen, Sygehus A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han burde have henvist ham til en akut ultralydsundersøgelse.