Klage over manglende undersøgelse af vagtlæge i forbindelse med pludseligt opstået stærk hovedpine og opkastninger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 8. januar 2005 ved sin telefoniske konsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655926

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 8. januar 2005 ved sin telefoniske konsultation, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
s ægtefælle ringede om natten den 8. januar 2005 kl. 3.03 til lægevagten, idet hun tidligere var vågnet med stærk hovedpine, ondt i nakken og i forbindelse med hoste var kommet til at kaste op. Hun havde dagen forinden været hjemme fra arbejde på grund af influenza lignende symptomer.

Læge konkluderede, at det formentlig drejede sig om maveinfektion, og han tilrådede forsigtig væske indtagelse, mere præcist 3 spsk. hvert kvarter, men fandt ikke anledning til, at skulle undersøges af en læge.

Hun blev senere indlagt på neurologisk afdeling, hvor det blev konstateret, at hun havde en blødning fra en hjernehinde (subaraknoidalblødning).

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling, da hendes ægtefælle kontaktede vagtlægen og forklarede, at hun hostede, kastede op og havde voldsom hovedpine og smerter i nakken.

Det er herved anført, at lægen vurderede, at der var tale om maveforkølelse og rådede til at give væske hvert kvarter. Det er endvidere oplyst, at det efterfølgende blev konstateret, at hun havde fået en hjernehindeblødning.

Nævnets afgørelse af klagen
Lægevagt har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. januar 2005 i forbindelse med sin telefoniske konsultation.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 8. januar 2005, at s ægtefælle kontaktede lægevagten, idet hun var vågnet op med svære smerter i hoved og nakke. Det blev oplyst, at havde det meget dårligt, hun kastede op og hun lå på gulvet.

Det fremgår af båndudskriften, at læge blev oplyst om, at fik psykofarmaka (Lamictal og litium), men at ægtefællen aldrig havde oplevet hende i sådan en tilstand før.

Det fremgår videre af båndudskriften, at læge vurderede, at s symptomer skyldtes en virus infektion (”mavevirus”), og at han rådgav ægtefællen om at give hende 3-4 spiseskefulde juice eller cola hvert kvarter.

Ifølge båndudskriften spurgte læge spurgte ikke, om havde feber, eller om hun var i stand til at bøje i nakken.

Det er nævnets opfattelse, at s ifølge ægtefællens oplysninger temmelig pludselig var blevet alment dårlig med svære smerter i hoved, nakke samt kraftige opkastninger. havde ikke tidligere haft sådanne symptomer.

Det er videre nævnets opfattelse, at vagtlæge ikke havde et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at vurdere, at havde en virusinfektion, og at yderligere undersøgelse ikke var nødvendig. De foreliggende oplysninger pegede ikke med rimelig entydighed i den retning.

Det er endvidere nævnets vurdering, at symptomer i form af hovedpine, smerter i nakken samt opkastninger kunne tyde på en behandlingskrævende tilstand i form af blødning (blødning mellem hjernehinderne) eller infektion i centralnervesystemet eksempelvis meningitis.

Det er ligeledes nævnets vurdering, at læge på grund af den betydelige usikkerhed, der forelå på det pågældende tidspunkt, burde have tilbudt et sygebesøg.

Det er endvidere nævnets vurdering, at læge burde have opfordret til en ny lægekontakt, hvis ikke tilstanden blev bedre i løbet af kort tid.

Samlet finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. januar 2005.